ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka rybołówstwa morskiego

Nawiguję kutrem po morzu, łowię morskie ryby i zapewniam im odpowiednie warunki przechowywania w chłodni kutra.

Specjalistka rybołówstwa morskiego

Nawiguję kutrem po morzu, łowię morskie ryby i zapewniam im odpowiednie warunki przechowywania w chłodni kutra.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, choć jest ciężka i niebezpieczna. Kontakt z morzem i naturą wynagradzają mi trud, zaś efekty moich połowów wzbogacają dietę ludzi i zwierząt.

Czym się zajmuję?

Wypływam z resztą załogi kutrem w morze, żeby łowić ryby. Do mnie należy nawigacja, czyli kierowanie kutra tam, gdzie w danym czasie można się spodziewać obfitości ryb. Im więcej ryb uda się złowić, tym większy nasz zysk, dlatego wybranie odpowiedniego miejsca do połowu jest tak ważne. Mam opracowane mapy łowisk, czyli miejsc w morzu, gdzie ryby zwykle występują w dużej ilości, bo mogą tam znaleźć mnóstwo pożywienia. Bywa jednak i tak, że na bieżąco zmieniam trasę rejsu, jeśli np. dostanę informacje od innych rybaków o pojawieniu się sporej ilości ryb w innym miejscu. Po dotarciu na upatrzone łowisko sprawdzam przy użyciu echosondy, czy rzeczywiście są tam ryby i na jakiej głębokości się znajdują. Podczas połowu nadzoruję pracę załogi, sprawdzam, czy należycie dba o swoje bezpieczeństwo, np. zachowując odpowiedni odstęp od lin wyciągarki wyciągającej sieci z wody, oraz kontroluję, czy złowione ryby są przechowywane we właściwych warunkach w chłodni, czyli przerobionej ładowni kutra. 


Moja praca wymaga dużej elastyczności. Nie da się dokładnie zaplanować ani czasu spędzonego na morzu, ani efektu, czyli obfitości ryb. Istotnym czynnikiem jest też pogoda. Przed wypłynięciem w rejs bardzo dokładnie sprawdzam prognozy pogody, a i podczas pracy zwracam uwagę na sygnały zwiastujące nadciągającą burzę lub nawałnicę, bo morze jest nieprzewidywalne i potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych rybaków, dlatego cały czas muszę zachowywać czujność i mieć podzielną uwagę. Żeby zminimalizować ryzyko, na bieżąco dbam, aby wszystkie urządzenia na kutrze, zarówno te służące do nawigacji jak i do połowu, zawsze były w bardzo dobrym stanie technicznym, a ewentualne usterki były szybko usuwane.


Co powinnam umieć? 

Muszę potrafić czytać zarówno polskie jak i międzynarodowe mapy i wydawnictwa nawigacyjne, niezbędne do planowania i korygowania tras rejsów mojego kutra, potrafić używać kompasu i żyrokompasu, posługiwać się urządzeniami służącymi do łączności radiowej z portem i innymi statkami.


Niezbędna jest mi znajomość Kodeksu morskiego, międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zdarzeniom na morzu oraz systemu oznakowania nawigacyjnego. Oprócz tego muszę potrafić nadawać i odbierać sygnały przy użyciu flag Międzynarodowego Kodu Sygnałowego oraz znać procedury postępowania w przypadku zagrożeń i awarii na statku.
Muszę znać budowę i działanie silników oraz innych urządzeń i systemów okrętowych, wiedzieć, jakie są poszczególne elementy omasztowania i olinowania kutra i potrafić je rozpoznawać. 
Jako specjalistka rybołówstwa muszę znać gatunki ryb, które można łowić w morzu, takie jak dorsz, śledź, szprot, flądra, belona, łosoś, troć, czy węgorz, oraz ich okresy ochronne. Powinnam też umieć dobierać sposoby i narzędzia połowu do rodzaju łowionych ryb, oceniać, które nadają się do sprzedaży bezpośredniej, a które do przetwórstwa, przestrzegać zasad załadunku i transportu złowionych okazów oraz przygotowywać je do sprzedaży.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność organizacji pracy własnej i innych,
  • dobra pamięć,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  • spostrzegawczość,
  • podzielność uwagi,
  • odporność na stres,
  • wytrwałość,
  • dokładność,
  • umiejętność pracy w zespole.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się połowem ryb morskich.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.