Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Producent filmowy

Nadzoruję produkcję filmów, ustalam jak najlepiej wykorzystać ich budżety, zatrudniam aktorów, itp.

Producent filmowy

Nadzoruję produkcję filmów, ustalam jak najlepiej wykorzystać ich budżety, zatrudniam aktorów, itp.


WERSJA żeńska

Statystyki dla grupy: Twórcy i artyści

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, rok 2022.

RYNEK PRACY

Wielkość rynku pracyMAŁY
8700Liczba zatrudnionych należących do tej grupy
52 %
Pracowników tej grupy w Polsce to mężczyźni
79 %
Pracowników tej grupy pracuje w sektorze publicznym

ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO

Wysokość zarobkówDUŻE
7730 ZŁ
Wartość średnia dla tej grupy zawodowej
10%
Zarobki mężczyzn są o 10% wyższe niż kobiet
22%
Średnie zarobki są o 22% wyższe niż średnia krajowa
Co to jest grupa zawodowa?

Są to zawody pogrupowane według podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W Mapie Karier wykorzystujemy podział na tzw. grupy średnie z Klasyfikacji zawodów i specjalności, dla których dysponujemy danymi o zarobkach i wielkości rynku pracy z Głównego Urzędu Statystycznego.