Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Tancerz baletowy

Tańczę w przedstawieniach baletowych.

Tancerz baletowy

Tańczę w przedstawieniach baletowych.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Tańcząc w balecie mam szansę współpracować ze sławnymi choreografami, reżyserami, tancerzami i tancerkami. Dzięki mojemu talentowi i ciężkiej pracy mogę dostać angaż w słynnych zespołach baletowych, których taniec podziwiają ludzie na całym świecie. Pewnego dnia moje nazwisko może stać się tak sławne, że dołączę do grona najlepszych artystów baletowych świata.

Czym się zajmuję?

Żeby zostać profesjonalnym tancerzem wybrałem naukę w ogólnokształcącej szkole baletowej, do której dostałem się po skończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej oraz przejściu rekrutacji, podczas której sprawdzano moją kondycję, koordynację ruchową, budowę ciała i wrażliwość na muzykę. Następne klasy szkolne kończyłem w szkole baletowej. Oprócz zwykłych przedmiotów szkolnych uczyłem się rytmiki, techniki kroków tanecznych, różnych stylów tańca, tych współczesnych i historycznych. 


Pogodzenie ze sobą nauki, odrabiania lekcji i długich treningów nie było łatwe, ale pozwoliło mi zdobyć średnie wykształcenie i dyplom zawodowego tancerza, po zdaniu egzaminu zawodowego. W mojej pracy przydaje się wiedza z przedmiotów szkolnych, np. z biologii. Muszę przecież znać budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka, a zwłaszcza układu kostnego i mięśniowego. Dzięki tym wiadomościom mogę dobierać dodatkowe ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie nóg, których sprawność jest niezwykle ważna w mojej pracy. Muszę też wiedzieć, jak ułożyć dla siebie dietę, dzięki której będę mieć energię do długich treningów i zachowam smukłą sylwetkę. 
Taniec jest bardzo wyczerpujący fizycznie, dlatego muszę mieć świetną kondycję, silne, sprawne mięśnie oraz bardzo elastyczne ścięgna i stawy, żeby móc wykonywać wszystkie skomplikowane kroki i figury tańca, wytrzymać wielogodzinne ćwiczenia oraz przedstawienia baletowe. Muszę też wiedzieć, jak regenerować zmęczone mięśnie po przedstawieniu i co robić, żeby unikać kontuzji, które mogą zakończyć moją karierę. Zanim przedstawienie zostanie wystawione na scenie, musi odbyć się wiele prób, podczas których tancerze ćwiczą układy taneczne opracowane przez choreografa lub reżysera. Czekają mnie także konsultacje kostiumów i ich przymiarki. 
Przed przedstawieniem często muszę sam wykonać charakteryzację twarzy i ciała, która będzie pasować do kostiumów, scenografii i konkretnego układu tanecznego, przydają mi się więc zdolności plastyczne, kreatywność i wyczucie estetyki. Nie zawsze tańczę sam, muszę też potrafić tańczyć w parze lub w grupie, wiedzieć, jak wspólnie wykonywać kroki różnych rodzajów tańca, żeby idealnie zgrać się w czasie. Dzięki talentowi i ciężkiej pracy kiedyś sam mogę stać się równie sławny jak oni i tańczyć na najlepszych scenach świata. 


Co powinienem umieć? 

Potrzebuję wiedzy z rytmiki, żeby rozpoznawać rytm muzyki, czyli metrum, wiedzieć, jak dopasowywać swoje ruchy do rytmu danego utworu, umieć tworzyć choreografię improwizowaną na bieżąco podczas słuchania konkretnej muzyki, oraz interpretacji muzyczno-ruchowej, żeby wiedzieć, w jaki sposób poprzez muzykę i taniec pokazywać uczucia i emocje bohaterów, fabułę książek, sztuk, na podstawie których powstają przedstawienia baletowe. Muszę również znać historię baletu, wybitne przedstawienia baletowe, znanych reżyserów i choreografów, osiągnięcia słynnych tancerzy i tancerek. 


Zdolności plastyczne, kreatywność i wyczucie estetyki przydają mi się np. podczas charakteryzacji twarzy i ciała, która będzie pasować do kostiumu, scenografii i konkretnego układu tanecznego oraz przy konsultowaniu z kostiumografami projektów kostiumów do przedstawień scenicznych lub do inscenizacji filmowych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • wytrwałość,
  • cierpliwość,
  • dokładność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • kreatywność,
  • dobra pamięć.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w polskich lub zagranicznych profesjonalnych zespołach baletowych, w teatrach muzycznych lub teatrach tańca.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.