Kompetencje cyfrowe

Każda praca wymaga przynajmniej podstawowej znajomości technologii, a w wielu zawodach wiedza i umiejętności cyfrowe muszą być na wyższym poziomie niż bazowy. Jaki jest Twój stosunek do nowych technologii ? W jakim stopniu chciał(a)byś wykorzystywać kompetencje cyfrowe w przyszłej pracy? Zaznacz swoje preferencje na suwaku poniżej.

Co oznaczają poszczególne poziomy kompetencji cyfrowych?

1-4