Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka ds. stosunków międzynarodowych

Dbam o dobre kontakty z partnerami zagranicznymi.

Specjalistka ds. stosunków międzynarodowych

Dbam o dobre kontakty z partnerami zagranicznymi.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Poruszanie się w świecie międzynarodowej polityki i finansjery nie jest łatwe, wymaga gruntownej znajomości zasad dyplomacji, wiedzy o współczesnym świecie, znajomości międzynarodowych przepisów prawa. Pracując w ambasadach, ministerstwach, firmach czy organizacjach pozarządowych mających szerokie kontakty międzynarodowe sprawiam, że współpraca pomiędzy naszym państwem a innymi krajami, naszymi uczelniami a ich zagranicznymi odpowiednikami, czy między firmami a ich odległymi kontrahentami przebiega pomyślnie, z korzyścią dla obu stron.

Czym się zajmuję?

W dzisiejszym świecie współpraca między państwami jest bardzo ważna. Umożliwia nie tylko swobodny import i eksport różnych towarów, ale także pozwala przedsiębiorcom z jednego kraju inwestować w budowę zakładów produkcyjnych w innym kraju, sprzyja organizowaniu międzynarodowych zespołów naukowców prowadzących wspólne badania, albo realizowaniu transgranicznych projektów ekologicznych, co poprawia stan naszej planety. Współpracują ze sobą nie tylko najbliżsi sąsiedzi, ale także państwa położone na różnych kontynentach, a dobre stosunki nawiązują oprócz oficjalnych przedstawicieli rządów również przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, partie polityczne, organizacje międzynarodowe: NATO, ONZ, OBWE, OECD.


Dbaniem o dobre kontakty z przedstawicielami innych państw w różnych instytucjach zajmuje się ktoś taki jak ja, czyli specjalistka do spraw stosunków międzynarodowych. Jak wygląda moja praca? To zależy od tego, gdzie jestem zatrudniona. Jeśli pracuję w instytucjach państwowych, np. w ambasadach, w sejmie, w ministerstwach, odpowiadam za wydawanie opinii, czy polskie akty prawne są zgodne z przepisami prawa międzynarodowego, które nas obowiązują, tworzę raporty pokazujące, jak należy wdrażać w Polsce programy, zalecenia i rezolucje organizacji międzynarodowych i jak przebiega ten proces. Przygotowuję też spotkania urzędników, konferencje, seminaria podczas których omawia się sposoby współpracy mojej instytucji z jej zagranicznymi odpowiednikami.
Jeśli jestem zatrudniona w instytucjach naukowych, szukam międzynarodowych programów, grantów, projektów, w których moglibyśmy wziąć udział i przygotowuję wszystkie niezbędne dokumenty. Kontaktuję się z uczelniami i instytutami badawczymi z innych krajów, żeby znaleźć ciekawe formy współpracy, np. umożliwienie naszym studentom studiów doktoranckich za granicą, organizacje zespołów badawczych ze specjalistami z różnych państw, którzy będą wspólnie opracowywać np. nowe lekarstwa, wydawanie publikacji naukowych zawierających artykuły badaczy z różnych ośrodków akademickich w Europie.
Pracując w firmie prywatnej zajmuję się szukaniem zagranicznych kontrahentów, którym możemy sprzedawać nasze towary, albo kupować od nich półprodukty potrzebne w naszym przedsiębiorstwie. Muszę poznać przepisy prawa obowiązujące w kraju docelowym, żeby dowiedzieć się, czy możemy tam sprzedawać nasze produkty i jakie dokumenty musimy wcześniej przygotować, jakie są procedury sprawdzania towarów na granicach, jakie podatki będziemy musieli zapłacić, czy istnieje możliwość wybudowania w tym kraju naszej fabryki. Kiedy firma zdecyduje się na współpracę z konkretnym kontrahentem, zajmuję się opracowywaniem umów, wniosków i innych potrzebnych dokumentów. Dbam także o to, żeby w firmie przestrzegano wszystkich międzynarodowych przepisów handlowych, transportowych, które nasz kraj ratyfikował, czyli musi respektować.


Co powinnam umieć? 

Muszę potrafić sprawnie posługiwać się komputerem, żeby bez problemów wyszukiwać w sieci obowiązujące przepisy prawne, przygotowywać elektroniczne wersje pism i dokumentów, na bieżąco śledzić w sieci zmiany zachodzące w światowej polityce i dyplomacji.


Muszę znać ustroje polityczne współczesnych państw oraz zasady dyplomacji, wiedzieć, jak należy się zachować w trakcie oficjalnych rozmów międzypaństwowych, międzyuczelnianych czy handlowych, a jak na towarzyszących im przyjęciach i bankietach oraz znać kody kulturowe różnych krajów, czyli wiedzieć, co dane zachowanie oznacza w konkretnej sytuacji i jak nie popełniać gaf.
W mojej pracy bardzo ważna jest dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego, przede wszystkim angielskiego, bo muszę czytać treści programów, zaleceń, przepisów prawa i rezolucji międzynarodowych, kontaktować się z zagranicznymi współpracownikami, którzy nie mówią po polsku, opracowywać różne dokumenty w obcym języku.
Muszę znać historię stosunków międzynarodowych, idee polityczne współczesnego świata, organizacje międzynarodowe, ich kompetencje i zasady działania oraz obowiązujące protokoły dyplomatyczne.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,

  • odpowiedzialność,

  • opanowanie, kulturalność,

  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,

  • umiejętność swobodnego wypowiadania się w mowie i na piśmie.


Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowych, np. ambasadach, sejmie, ministerstwach, instytucjach naukowych, w firmach z różnych branż. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.