Zdjęcie zawodu
W. męska

Mechaniczka precyzyjna

Produkuję i naprawiam urządzenia i przyrządy precyzyjne: zawory, siłowniki, przepustnice, automatyczne przyrządy pomiarowe, rejestratory.

Mechaniczka precyzyjna

Produkuję i naprawiam urządzenia i przyrządy precyzyjne: zawory, siłowniki, przepustnice, automatyczne przyrządy pomiarowe, rejestratory.


WERSJA męska

Statystyki dla grupy: Rzemieślnicy

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, rok 2022.

RYNEK PRACY

Wielkość rynku pracyŚREDNI
21 000 Liczba zatrudnionych należących do tej grupy
35 %
Pracowników tej grupy w Polsce to kobiety
10 %
Pracowników tej grupy pracuje w sektorze publicznym

ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO

Wysokość zarobkówMAŁE
5260 ZŁ
Wartość średnia dla tej grupy zawodowej
-26%
Zarobki kobiet są o 26% niższe niż mężczyzn
-17%
Średnie zarobki są o 17% niższe niż średnia krajowa
Co to jest grupa zawodowa?

Są to zawody pogrupowane według podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W Mapie Karier wykorzystujemy podział na tzw. grupy średnie z Klasyfikacji zawodów i specjalności, dla których dysponujemy danymi o zarobkach i wielkości rynku pracy z Głównego Urzędu Statystycznego.