Zdjęcie zawodu
W. męska

Redaktorka wydawnicza

Przygotowuję do druku książki i czasopisma.

Redaktorka wydawnicza

Przygotowuję do druku książki i czasopisma.


WERSJA męska

Statystyki dla grupy: Literaci, dziennikarze i filolodzy

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, rok 2020.

RYNEK PRACY

Wielkość rynku pracyMAŁY
10 300 Liczba zatrudnionych należących do tej grupy
61 %
Pracowników tej grupy w Polsce to kobiety
23 %
Pracowników tej grupy pracuje w sektorze publicznym

ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO

Wysokość zarobkówB.DUŻE
7190 ZŁ
Wartość średnia dla tej grupy zawodowej
-16%
Zarobki kobiet są o 16% niższe niż mężczyzn
39%
Średnie zarobki są o 39% wyższe niż średnia krajowa
Co to jest grupa zawodowa?

Są to zawody pogrupowane według podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W Mapie Karier wykorzystujemy podział na tzw. grupy średnie z Klasyfikacji zawodów i specjalności, dla których dysponujemy danymi o zarobkach i wielkości rynku pracy z Głównego Urzędu Statystycznego.