Zdjęcie zawodu
W. męska

Coacherka

Pomagam moim klientom w rozwoju osobistym.

Coacherka

Pomagam moim klientom w rozwoju osobistym.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki sesjom coachingowym moi klienci uświadamiają sobie, co chcą osiągnąć i jak to zrobić, uczą się odkrywać przyczyny niepowodzeń, rozpoznawać swoje mocne strony i zalety, wytrwale dążyć do realizacji wyznaczonych celów,… W ten sposób pomagam im zmieniać ich życie na lepsze.

Czym się zajmuję?

Można powiedzieć, że tak, jak trener sportowy motywuje zawodnika do pracy, układa mu plan treningów i sprawdza postępy, tak i ja robię to samo, tyle że moimi podopiecznymi nie są sportowcy, a treningi nie dotyczą lekkiej atletyki ani kolarstwa tylko np. planowania kariery. Podczas sesji, czyli spotkań z moimi klientami pomagam im poznać ich mocne strony i niewykorzystany potencjał, wspieram w realizacji wyznaczonych celów, motywuję do wytrwałości, a czasem również zachęcam do podjęcia decyzji o zmianie życia albo ścieżki kariery zawodowej. Na początku ustalam, dlaczego klient postanowił zgłosić się do mnie i szukać pomocy. To może być np. chęć zmiany pracy na lepszą, problemy w rodzinie, problemy zdrowotne. Pomagam klientowi odkryć, jakie błędy popełnia w uprawianiu sportu, wychowywaniu dzieci, rozwijaniu kariery zawodowej, relacjach z bliskimi, zarządzaniu pracownikami,… i rozpoznać, jakie przeszkody uniemożliwiają mu zmianę swojego życia na lepsze. Aby to osiągnąć, na początku przeprowadzam z klientem długie rozmowy, wychwytuję informacje ukryte w jego wypowiedziach \"między wierszami\", zadaję pytania zmuszające go do uważnego przyjrzenia się swojemu dotychczasowemu życiu. Pomagam też klientowi odkryć mocne strony oraz talenty i pokazuję mu, jak może je wzmacniać w codziennym życiu, jak wykorzystać do rozwiązania problemów, wsparcia rozwoju zawodowego, realizacji planów i marzeń ciągle odkładanych na niesprecyzowany \"lepszy czas”. Gdy już zorientuję się, w czym naprawdę tkwi problem, proponuję indywidualnie dobrany plan pracy. 


Mogę np. pomóc w przekwalifikowaniu się, znalezieniu nowej pracy, budowaniu dobrych relacji z innymi, przeprowadzeniu poważnych zmian w życiu, takich jak ślub, rozwód, założenie własnej firmy, przeprowadzka do innego miasta, a w przypadku sportowców np. zmiana trenera, fizjoterapeuty czy dietetyka. Pokazuję mu, jak realizowanie kolejnych, małych kroków prowadzi do osiągnięcia celu, na którym bardzo mu zależy. Potem w ustalonym czasie spotykam się z klientem na kolejnych sesjach, podczas których sprawdzam jego postępy i wspólnie wyznaczamy nowe cele. W ten sposób motywuję go do ciągłej pracy nad sobą i wspieram w podejmowaniu ważnych decyzji. Bywam też “adwokatem diabła”, np. szczerze przedstawiając wszystkie skutki, jakie powoduje zmiana pracy na nową, w całkiem innej branży. Będąc coachem mogę też prowadzić szkolenia dla menedżerów w zakresie zarządzania zespołem pracowników, albo metod usprawniania codziennej pracy w firmie. W pracy posługuję się m.in. techniką racjonalnej terapii zachowań, która pozwala zrozumieć klientowi, że powinien opierać swoje działania na faktach, a nie na ich subiektywnej interpretacji, techniką pięciu pytań, która pozwala określić, jak powstał dany problem, dlaczego klient wcześniej go nie zauważył oraz jak można go rozwiązać, i wykorzystuję model GROW, który wskazuje kolejność działań niezbędnych do osiągnięcia celu.


Co powinnam umieć?

W mojej pracy ważna jest wiedza o ludzkiej psychice, jej wpływie na zachowania człowieka i jego relacje z innymi ludźmi, przyczynach problemów z podejmowaniem decyzji, poczuciem własnej wartości, motywacją, wytrwałością.


Muszę posługiwać się poprawną polszczyzną, mówić płynnie i posiadać łatwość wypowiedzi, żeby prowadzić szkolenia dla grup klientów, skutecznie motywować, przystępnie wyjaśniać skomplikowane pojęcia.
Muszę potrafić prowadzić sesje coachingowe, podczas których pomagam klientom odkryć ich mocne strony i niewykorzystany potencjał, wspieram w realizacji wyznaczonych celów, motywuję do wytrwałości, a czasem również zachęcam do podjęcia decyzji o zmianie życia albo ścieżki kariery zawodowej. Muszę potrafić opracowywać plan pracy nad sobą, pokazywać klientom, jak realizowanie kolejnych, małych kroków prowadzi do osiągnięcia celu, na którym bardzo im zależy oraz posługiwać się technikami coachingowymi.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • uczciwość,
  • odpowiedzialność,
  • cierpliwość,
  • umiejętność aktywnego słuchania,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi.

Gdzie mogę pracować?

Mogę znaleźć zatrudnienie w dużych firmach jako trenerka szkoląca pracowników albo otworzyć własną działalność gospodarczą. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.