Zdjęcie zawodu
W. męska

Administratorka budynków mieszkalnych

Odpowiadam za prawidłowe funkcjonowanie budynku lub budynków mieszkalnych, które znajdują się pod moją pieczą.

Administratorka budynków mieszkalnych

Odpowiadam za prawidłowe funkcjonowanie budynku lub budynków mieszkalnych, które znajdują się pod moją pieczą.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy w budynkach, którymi administruję jest czysto, awarie i usterki są usuwane szybko i fachowo, trawniki regularnie podlewane i koszone, a przestrzenie wspólne zachęcają do wypoczynku. Mieszkańcy na czas otrzymują rachunki za wodę, prąd, gaz, ogrzewanie,… a ich wysokość jest rozsądna. To wszystko sprawia, że lokatorom przyjemnie się mieszka w administrowanej przeze mnie nieruchomości.

Czym się zajmuję?

Można powiedzieć, że jestem łączniczką między właścicielem/zarządcą, a mieszkańcami. Jako administratorka odpowiadam za prawidłowe funkcjonowanie budynku lub budynków mieszkalnych, które znajdują się pod moją pieczą. Prowadzę i na bieżąco aktualizuję spisy lokali i pomieszczeń znajdujących się w administrowanych budynkach, zarówno mieszkań, jak i garaży oraz lokali użytkowych, np. sklepów, warsztatów, zakładów usługowych. 


Gromadzę od dostawców mediów dane potrzebne do rozliczeń, czyli rachunki za prąd, gaz, ogrzewanie i wodę, a następnie rozdzielam należności na poszczególne lokale, zgodnie z algorytmem. Sprawdzam stan instalacji elektrycznej, wodociągowej, gazowej czy kanalizacyjnej i urządzeń, takich, jak domofony. 
Oceniam, czy prace związane z utrzymaniem czystości i porządku, np. mycie klatek schodowych, koszenie trawy, sadzenie roślin ozdobnych na terenach zielonych obok budynków, są wykonywane dobrze i w ustalonym terminie. Do mnie zgłaszane są wszelkie usterki i awarie, a ja odpowiadam za to, żeby właściwi fachowcy usunęli je szybko i sprawnie. Mogę też brać udział w okresowych kontrolach stanu technicznego budynku. 
Przygotowuję instrukcje i regulaminy dotyczące zasad korzystania z budynków oraz otaczających je przestrzeni wspólnych: skwerów, chodników, placów zabaw, a także wzory umów najmu i inne dokumenty, które przedstawiam do akceptacji moim przełożonym. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać przepisy prawa dotyczące rynku nieruchomości: ustawę o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, muszę ich bowiem przestrzegać podczas pracy. Muszę też wiedzieć, gdzie szukać potrzebnych informacji o nieruchomościach: księgi wieczyste, rejestry budynków i lokali, plany zagospodarowania przestrzennego, ewidencja sieci uzbrojenia terenu. 


Muszę znać matematykę, żeby sprawnie wykonywać skomplikowane obliczenia, np. rozliczać koszty ogrzewania w zależności od powierzchni i usytuowania lokali oraz liczby zamieszkujących je osób, szacować koszty usuwania awarii i usterek, kontraktować personel sprzątający i utrzymujący w dobrym stanie zieleń wokół budynku w oparciu o powierzchnię i zakres prac, wyliczać w czynszu koszty utrzymania tzw. części wspólnych, czyli wind, korytarzy czy poddasza. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • sumienność,
  • dokładność,
  • zorganizowanie,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • odporność na stres,
  • otwartość w kontaktach z innymi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.