Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier transportu drogowego

Planuję i nadzoruję eksploatację i utrzymanie dróg.

Inżynier transportu drogowego

Planuję i nadzoruję eksploatację i utrzymanie dróg.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

W dzisiejszych czasach po drogach porusza się coraz więcej pojazdów przewożących różnorodne towary i ludzi. Dbając o odpowiednią ilość i jakość połączeń drogowych sprawiam, że podróżowanie po naszym kraju staje się coraz wygodniejsze, bezpieczniejsze i szybsze.

Czym się zajmuję?

Ogólnie rzecz biorąc wszystkim, co dotyczy dróg i poruszających się po nich pojazdów. Badam stan infrastruktury, czyli liczbę i jakość dróg różnego typu: autostrad, dróg szybkiego ruchu, dróg powiatowych, łączących ważne punkty w kraju, województwie, powiecie, oraz przepustowość istniejących dróg, czyli to, ile pojazdów może przejechać przez taką drogę w ciągu godziny, doby, albo roku.


Jeśli przepustowość drogi jest niska, bo np. jezdnia jest wąska, kręta, ma zniszczoną nawierzchnię, obowiązują na niej ograniczenia prędkości, a jest to jedyna droga dojazdowa do jakiejś miejscowości albo zakładu przemysłowego, tworzą się na niej korki. Wtedy proponuję rozwiązanie problemu: budowę nowych dróg w okolicy, modernizację istniejących, np. poszerzenie, “wyprostowanie”, wymianę nawierzchni, montaż sygnalizacji świetlnej.
Planuję też układy komunikacyjne, czyli określam, którędy powinny przebiegać nowe ulice w mieście, jak mają wyglądać skrzyżowania, po których drogach i w jakich godzinach mogą jeździć ciężkie samochody ciężarowe, aby mieszkańcy mogli sprawnie dojeżdżać do zakładów pracy, szkół, urzędów oraz opracowuję nowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, np. systemy monitorowania prędkości pojazdów, urządzenia mierzące natężenie ruchu i ciężar samochodów poruszających się po drogach.
Inną “działką”, którą mogę się zajmować jako inżynier transportu drogowego jest kontrolowanie, czy drogi są utrzymywane w dobrym stanie, planowanie i organizacja przewozów, zarówno pasażerskich, czyli komunikacji publicznej, jak i towarowych, czyli transportu towarów, surowców i półproduktów w fabrykach, firmach transportowych.


Co powinienem umieć? 

Muszę wiedzieć, jakich materiałów używa się do budowy dróg i ich jaki jest ich wpływ na stabilność, trwałość, jakość nawierzchni, wytrzymałość na obciążenia, znać prawa fizyki związane z ruchem, prędkością, tarciem, znać się na elektryce i elektronice, żeby móc projektować np. systemy sygnalizacji świetlnej albo pobierania opłat na autostradach.


Muszę też dobrze znać się na obsłudze komputera, ponieważ w pracy często wykorzystuję go do planowania przebiegu nowych dróg, projektowania systemów monitorowania prędkości pojazdów, urządzeń mierzących natężenie ruchu i ciężar samochodów poruszających się po drodze.
W mojej pracy przydaje się też dobra znajomość matematyki, np. żeby kalkulować opłacalność budowy nowych połączeń drogowych lub modernizacji już istniejących, tworzyć modele matematyczne pokazujące, jak budowa nowych dróg wpłynie na rozładowanie zakorkowanych tras lub na szybkość transportu ludzi i towarów.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność łatwego przechodzenia od jednego zadania do innego,
  • umiejętność pracowania w zespole,
  • umiejętność analizowania danych,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej, zarządach dróg, wydziałach transportu miast, gmin, w inspekcji transportu drogowego, na dworcach autobusowych, w firmach logistycznych i spedycyjnych, możliwości zatrudnienia mam naprawdę szerokie.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.