Zdjęcie zawodu
W. męska

Bibliotekarka

Pracuję w bibliotece. Pozyskuję, kataloguję, przechowuję i wypożyczam zbiory biblioteczne.

Bibliotekarka

Pracuję w bibliotece. Pozyskuję, kataloguję, przechowuję i wypożyczam zbiory biblioteczne.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Czytelnicy zawsze mogą liczyć na moją pomoc w znalezieniu ciekawej lektury i potrzebnych informacji z różnych dziedzin nauki. Dbając o dobry stan księgozbioru biblioteki i jego powiększanie o nowe książki zapewniam kolejnym pokoleniom czytelników dostęp do interesujących zbiorów. Czytanie książek rozwija wyobraźnię i poszerza wiedzę.

Czym się zajmuję?

Moim miejscem pracy jest biblioteka, a moim głównym zadaniem - pozyskiwanie, katalogowanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych. Warto tu powiedzieć, że zbiory biblioteczne to nie tylko książki, lecz także czasopisma, materiały cyfrowe, zdjęcia i inne nośniki, zawierające publikacje fabularne, naukowe i inne. 


Na co dzień dzięki posiadanej wiedzy i oczytaniu doradzam ludziom przychodzącym do biblioteki książki z dziedziny, o której chcieliby się więcej dowiedzieć, albo nawet konkretne tytuły, robię rezerwacje i wydaję zamówione woluminy, przyjmuję zwroty, a jeśli to konieczne, monituję czytelników o książki i dokumenty nie zwrócone w terminie oraz egzekwuję należności z tytułu przetrzymywania materiałów powyżej wyznaczonego terminu albo ich zniszczenia. 
Wszystkie czynności muszę odnotować w kartotece bibliotecznej, a okresowo uczestniczę w skontrum, czyli kontroli zbiorów bibliotecznych, żeby ustalić ich stan, czyli ocenić, czy są bardzo zniszczone albo niekompletne, i zgodność z ewidencją, czyli ustalić, gdzie są wszystkie pozycje, które mam opisane jako należące do biblioteki. Oprócz tego zajmuję się pozyskiwaniem nowych pozycji do mojej biblioteki. mogę je kupować albo otrzymywać za darmo np. organizując akcje „przynieś książkę do biblioteki”. 
Sporządzam więc i składam zamówienia na książki, czasopisma i inne dokumenty zatwierdzone do nabycia, przyjmuję i wstępnie rejestruję nabytki, a czasem muszę reklamować zamówienia, które nie docierają do mnie na czas. Dbam też o dobrą kondycję zbiorów, a w razie potrzeby zniszczone oddaję do introligatora. Gdy od niego wrócą, sprawdzam, czy są kompletne, czy układ stron i numerów jest poprawny, a oprawa i napisy zgodne ze zleceniem biblioteki. 
Często współdziałam z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w ramach sieci i systemów biblioteczno-informacyjnych oraz z innymi instytucjami działającymi w szeroko rozumianym otoczeniu społecznym biblioteki, organizuję też pracę w bibliotece z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków technicznych. 
Żeby przyciągnąć ludzi do biblioteki organizuję też spotkania z autorami, przygotowuję propozycje różnorodnych zajęć dla szkół i przedszkoli, a także negocjuję z wydawcami i hurtowniami ceny zakupu książek. Można powiedzieć, że praca bibliotekarki łączy w sobie elementy sprzedawczyni, sekretarki, a nawet badaczki czy renowatorki zniszczonych egzemplarzy. Żeby być dobrą bibliotekarką muszę mieć szeroką wiedzę z różnych dziedzin, dzięki czemu mogę lepiej oceniać wartość poszczególnych tytułów przyjmowanych na półki. W mojej pracy muszę przestrzegać zasad ochrony danych osobowych czytelnika oraz etyki pracy. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na obsłudze komputera, umieć wyszukiwać informacje w sieci, wykorzystywać programy służące do zarządzania zbiorami bibliotecznymi oraz obsługiwać sprzęt audiowizualny i reprograficzny, czyli służący do kopiowania i utrwalania materiałów bibliotecznych. 


Muszę znać historię książki i jej wcześniejszych form: tabliczki gliniane, zwoje papirusowe, żeby wiedzieć, jak dbać o stare woluminy znajdujące się w bibliotece, czyli określać, w jakich warunkach muszą być przechowywane, jakie prace konserwatorskie muszą być przeprowadzone, żeby zachować te księgi w dobrym stanie. 
Muszę znać historię polskiej i światowej literatury, aktualnie popularnych pisarzy oraz nowości pojawiające się w księgarniach, żeby móc doradzać czytelnikom przy wyborze ciekawych książek oraz wybierać interesujące pozycje, które powiększą księgozbiór biblioteki. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • umiejętność współpracy z otoczeniem,
 • inicjatywność,
 • kreatywność,
 • obiektywność,
 • umiejętność formułowania krytycznych ocen,
 • zdyscyplinowanie,
 • cierpliwość,
 • skrupulatność,
 • dokładność,
 • zaangażowanie w wypełnianie powierzonych obowiązków.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w bibliotece publicznej albo prywatnej, udostępniającej np. literaturę specjalistyczną. W zależności od kwalifikacji i doświadczenia mogę zajmować różne stanowiska, np. starszego kustosza dyplomowanego, młodszego bibliotekarza czy adiunkta dokumentacji naukowej. Mogę też założyć własną bibliotekę. Wówczas przede wszystkim będę przedsiębiorcą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.