Zdjęcie zawodu
W. męska

Opiekunka osoby starszej

Opiekuję się osobami starszymi. Pomagam im w wykonywaniu czynności, z którymi nie mogą sobie sami dać rady.

Opiekunka osoby starszej

Opiekuję się osobami starszymi. Pomagam im w wykonywaniu czynności, z którymi nie mogą sobie sami dać rady.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

W naszym społeczeństwie z roku na rok przybywa osób starszych. Dzięki mojej pracy seniorzy mają zapewnioną odpowiednią opiekę i nie czują się samotni ani zapomniani.

Czym się zajmuję?

Opiekuję się osobami starszymi w ich domach lub w ośrodkach, w których mieszkają, takich, jak domy spokojnej starości czy domy dziennego pobytu. Pomagam moim podopiecznym w wykonywaniu czynności, które sprawiają im trudność, albo których nie mogą już sami wykonywać, takich jak zakupy, przygotowywanie posiłków, sprzątanie, czasem ubieranie się i dbanie o higienę. W razie potrzeby odbieram leki z apteki i dbam, aby osoba starsza regularnie je zażywała. Pomagam seniorom zachowywać sprawność ruchową pomagając im ćwiczyć zgodnie z zaleceniami rehabilitanta. Staram się zaktywizować osoby starsze pomagając im np. zaprzyjaźnić się z sąsiadami i utrzymywać dobre relacje z najbliższą rodziną, proponując wyjście na spacer, przeczytanie ciekawej książki, albo uczestnictwo w kółku zainteresowań.


Dbam o to, żeby usunąć z otoczenia moich podopiecznych przedmioty, które mogą być dla nich zagrożeniem, np. kable, przedłużacze, o które mogliby się potknąć, niestabilne i rozchwiane meble. Pomagam osobom starszym w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych pomocy ortopedycznych, takich jak kule, balkoniki, specjalne obuwie, aparaty słuchowe, okulary, laski, protezy kończyn, oraz z korzystaniem ze świadczeń opieki zdrowotnej, np. z wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne do sanatorium.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać zasady udzielania pierwszej pomocy, umieć asystować w ćwiczeniach rehabilitacyjnych, rozpoznawać objawy pogorszenia stanu zdrowia, by w porę skierować podopiecznego do lekarza, wiedzieć jak wykonywać czynności pielęgnacyjne. Muszę wiedzieć, jak podawać leki: które należy przyjmować na czczo, a które po posiłku, których nie wolno popijać mlekiem, a których sokiem, umieć zbadać ciśnienie, znać diety zalecane w chorobach układu krążenia, przewodu pokarmowego, przy osteoporozie.


Muszę wiedzieć, jak jest zorganizowany system opieki zdrowotnej w Polsce, jakie świadczenia należą się osobom starszym i cierpiącym na przewlekłe choroby, w jakich instytucjach seniorzy mogą szukać wsparcia finansowego potrzebnego np. do przystosowania mieszkania do swoich potrzeb. Muszę znać strukturę pomocy społecznej dla osób starszych: domy dziennego pobytu, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, i umieć ocenić, która forma pomocy najlepiej pasuje do potrzeb konkretnego seniora.
Muszę też znać formy spędzania czasu dostosowane do możliwości i zainteresowań seniora, wiedzieć, jak zachęcać osobę starszą do prowadzenia zdrowego trybu życia, umieć wybierać zajęcia aktywizujące ruchowo, np. nordic walking, techniki ćwiczenia pamięci oraz wybierać odpowiednie ćwiczenia z różnych technik terapii zajęciowej: fotografia, haft, malarstwo, rzeźba.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • empatia,
  • życzliwość,
  • chęć pomocy innym,
  • cierpliwość,
  • asertywność,
  • odporność na stres,
  • odporność emocjonalna,
  • kreatywność,
  • wyrozumiałość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w domach opieki, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.