Zdjęcie zawodu
W. męska

Drukarka

Organizuję proces drukowania książek, czasopism, gazet, ulotek, plakatów.

Drukarka

Organizuję proces drukowania książek, czasopism, gazet, ulotek, plakatów.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mnie na rynek trafiają pięknie wydrukowane książki i albumy, dobrej jakości gazety, w czasopismach można podziwiać świetne zdjęcia, a na ulicach doskonałe plakaty reklamujące rozmaite wydarzenia kulturalne. Moja praca sprawia, że świat jest bardziej kolorowy.

Czym się zajmuję?

Z owocami mojej pracy stykasz się codziennie. Otwierając książkę, wyciągając ze skrzynki ulotkę reklamową czy patrząc na wielki plakat reklamujący najnowsze, kinowe produkcje. Książka, ulotka, plakat i wiele jeszcze innych rzeczy – to wszystko nie mogłoby powstać bez mojego udziału. 


Jestem specjalistką, która prowadzi i nadzoruje proces drukowania na maszynach drukujących. Do moich obowiązków należy m. in. przygotowanie maszyn i materiałów drukarskich, obsługa maszyn drukujących, a także kontrola i ocena zarówno samego procesu drukowania jak i jakości końcowych produktów poligraficznych, czyli tego, co wychodzi spod maszyny drukarskiej. 
Do moich zadań należy także ocena estetyki i kompozycji wykonywanych produktów poligraficznych oraz jakości odbitek drukarskich. W mojej pracy wykorzystuję wiele maszyn i urządzeń, nie tylko różne typy maszyn drukarskich, ale także formy drukowe, komputery, drukarki, skanery, projektory multimedialne, spektrofotometr, densytometr, przyrządy kontrolno-pomiarowe. 


Co powinnam umieć? 

By dobrze wykonywać swoją pracę muszę umieć odczytywać rysunki techniczne oraz dokumentację techniczną i technologiczną, znać budowę i zasady działania maszyn drukujących oraz urządzeń pomocniczych, a także sporządzać szkice części tych maszyn, rozróżniać i przygotowywać podłoża i farby do drukowania. 


Oprócz tego muszę wiedzieć, jakie są podstawowe i dodatkowe techniki drukowania, potrafić przygotowywać i obsługiwać maszyny drukujące, określać zasady drukowania nakładu, obsługiwać systemy sterowania procesem drukowania oraz urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe, dzięki którym kontroluje się przebieg tego procesu, a w razie potrzeby umieć skorygować parametry druku. 
Muszę też znać zasady wykonywania form drukarskich i samej potrafić wykonać np. formy do drukowania offsetowego i wywołać je, jak również uszlachetniać druki, określać przyczyny powstawania wad odbitek drukarskich i wiedzieć, jak można je usuwać. 
Muszę świetnie znać się na rozmaitych materiałach, na których wykonuje się nadruki i wiedzieć, jakie typy farb i jakie techniki należy zastosować w przypadku każdego z nich, aby uzyskać jak najlepszy efekt. 
Muszę też umieć posługiwać się specjalistycznymi programami komputerowymi, bo w pracy często wykorzystuję techniki komputerowego wspomagania procesów drukarskich. 
Pracuję często w długotrwałym kontakcie z różnego rodzaju substancjami chemicznymi, w hałasie i wysokiej temperaturze. Dlatego ważne, bym przestrzegała przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i organizowała stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii. 
Muszę znać normy i zasady obsługi maszyn drukujących, a także umieć udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy. Jeśli pracuję na własny rachunek muszę też wiedzieć, jak planować działalność gospodarczą. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • podzielność uwagi,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • zręczność,
  • spostrzegawczość,
  • wrażliwość estetyczna,
  • samokontrola,
  • zdolności techniczne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w zakładach przemysłu poligraficznego, drukarniach albo rzemieślniczych zakładach poligraficznych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.