Zdjęcie zawodu
W. męska

Graficzka DTP

Przygotowuję materiał cyfrowy do druku.

Graficzka DTP

Przygotowuję materiał cyfrowy do druku.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Moja praca nigdy mi się nie nudzi, każda publikacja, którą przygotowuję do druku, jest dla mnie nowym wyzwaniem. Cieszę się, że mogę pracować przy tworzeniu projektów książek, czasopism, katalogów reklamowych, które po wydrukowaniu będą cieszyć oko moich klientów, dawać im przyjemność z czytania albo odkrywać przed nimi wspaniałe światy ilustracji.

Czym się zajmuję?

Zajmuję się obróbką cyfrową materiałów dostarczonych do drukarni, projektuję rozkład tekstu i szatę graficzną: ilustracje, kolorowe nagłówki, zdjęcia, mapy, tabele, wykresy, publikacji, które później zostaną wydrukowane. Tworzę makietę przyszłej publikacji, określając jej format, marginesy, krój i kolor czcionki, układ zdjęć, rysunków, map na poszczególnych stronach oraz ich rozdzielczość. 


Często bywa, że niektóre elementy publikacji powtarzają się na kolejnych stronach, a wtedy tworzę stronę wzorcową, żeby usprawnić sobie pracę. W przypadku bardziej urozmaiconych publikacji opracowuję kilka stron wzorcowych. Muszę pamiętać, żeby tak rozplanować układ tekstu i materiałów graficznych, aby zmieściły się w planowanym formacie strony bez jej zbytniego przeładowania, żeby nie brakło mi miejsca na ilustracje. 
Przygotowując do druku plik z publikacją, muszę wziąć pod uwagę rodzaj papieru lub innego materiału, na którym będzie wydrukowana, technikę druku, a czasem nawet konkretny model maszyny drukarskiej. 


Co powinnam umieć? 

Pracując nad tekstem i grafiką wykorzystuję specjalistyczne programy komputerowe, takie jak InDesign, Illustrator, Photoshop, Corel Draw, dlatego muszę bardzo dobrze znać się na ich obsłudze. 


Bardzo ważna jest też znajomość zasad ortografii i interpunkcji, prawidłowego dzielenia wyrazów. 
Muszę też znać podstawy typografii, żeby wiedzieć, jaki powinien być odstęp między poszczególnymi liniami i literami w tekście, ile miejsca zostawić między tekstem a ilustracjami, a ile między ilustracją a podpisem do niej. 
Muszę znać się na rodzajach grafiki komputerowej: rastrowa, wektorowa, potrafić zaprojektować szatę graficzną książki, ulotki, gazety, katalogu reklamowego, wiedzieć, jak ustawić profile kolorów w programie do obróbki grafiki, żeby kolory widoczne na ekranie były jak najwierniej oddane w wydrukowanej publikacji. To nie takie proste, jak się wydaje, bo monitory, skanery, aparaty fotograficzne pracują w przestrzeni barw RGB, czyli red, green, blue, natomiast prawie wszystkie urządzenia drukujące - w przestrzeni CMYK, czyli cyan, magenta, yellow, black. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • samodzielność,
  • dokładność,
  • uzdolnienia artystyczne,
  • samokontrola,
  • dobra pamięć,
  • kreatywność,
  • gotowość do pracy w szybkim tempie,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
  • wytrwałość.

Gdzie mogę pracować?

Mogę znaleźć zatrudnienie w tradycyjnych i cyfrowych drukarniach, studiach graficznych, redakcjach prasowych lub w biurach i agencjach reklamowych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.