Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Magazynier

Przyjmuję w magazynie dostarczane towary, ustawiam je w odpowiednim miejscu, nadzoruję ich przechowywanie i wydaję je z magazynu.

Magazynier

Przyjmuję w magazynie dostarczane towary, ustawiam je w odpowiednim miejscu, nadzoruję ich przechowywanie i wydaję je z magazynu.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy, w magazynie, w którym pracuję, panuje porządek, towary są ułożone tak, aby łatwo było znaleźć potrzebny produkt i są przechowywane w odpowiednich warunkach. Właściciel magazynu wie, że może na mnie polegać, a klienci, którym wydaję towar, są obsługiwani szybko i sprawnie.

Czym się zajmuję?

Pracuję w magazynie. Przyjmuję dostarczane towary, ustawiam je w odpowiednim miejscu, nadzoruję przechowywanie i wydaję z magazynu. Gdy kierowcy przywożą nową partię towaru, sprawdzam, czy jego ilość zgadza się z dokumentami przewozowymi. Następnie transportuję towar, układam go w wyznaczonym miejscu w konkretnej części magazynu i oznakowuję tak, aby łatwo można go było potem zidentyfikować - zorientować się, co to za towar, kiedy został przywieziony, kiedy go wyprodukowano i do kiedy pozostaje zdatny do spożycia, w przypadku żywności, lub użycia, w przypadku kosmetyków, środków czystości, farb. Jeżeli pracuję w firmie transportowej, moim zadaniem jest dbać o odpowiednią płynność magazynu i urządzeń, które wspierają proces sortowania. 


Zabezpieczam składowane towary przed zepsuciem, np. dbając o odpowiednią temperaturę i wilgotność w magazynie, i uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jestem także odpowiedzialny za odpowiednią organizację magazynu, np. za układanie towaru w taki sposób, żeby odległości pomiędzy regałami pozwalały na przejazd i manewry wózkiem widłowym, transporterem. Muszę też dbać o przejezdność dróg ewakuacyjnych, np. na wypadek pożaru. Oprócz tego odpowiadam za utrzymanie porządku i czystości. Wypełniam też odpowiednie dokumenty, które określają kiedy i jaki towar został przyjęty lub wydany.
Jeśli pracuję w hurtowni, w dużym sklepie, w magazynie firmy kurierskiej albo magazynie zakładu produkcyjnego, który przechowuje gotowe wyroby, zajmuję się także sortowaniem, kompletowaniem i pakowaniem towarów oraz przygotowywaniem ich do wysłania lub odbioru przez klientów.


Co powinienem umieć? 

Jeśli w magazynie, w którym pracuję, jest używany komputerowy system magazynowy, muszę znać się na jego obsłudze, żeby robić to komputerowo. Dzięki systemowi komputerowemu mogę na bieżąco sprawdzać stan magazynu, przeprowadzać inwentaryzację, czyli sprawdzać, czy ilość towaru w dokumentach albo w systemie zgadza się z tym, co znajduje się na regałach.


W tej pracy bardzo ważna jest znajomość matematyki, a zwłaszcza umiejętność szybkiego i dokładnego liczenia, często bez pomocy kalkulatora. Przydaje się to np. przy sprawdzaniu na bieżąco ilości przyjmowanego lub wydawanego towaru, ocenie stanu zaopatrzenia magazynu w konkretny rodzaj towaru, szacowaniu wolnej powierzchni, którą można jeszcze wykorzystać do składowania.
Muszę skończyć kurs operatora wózka widłowego, jeśli w pracy mam go obsługiwać, służy do transportu towarów, podnoszenia ich i umieszczania na właściwym miejscu składowania, muszę też potrafić go konserwować i w razie potrzeby umieć wykonać drobne naprawy.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • sumienność,
  • uczciwość,
  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w hurtowniach, sklepach, składach materiałów i towarów, w firmach produkcyjnych różnego typu, w których są magazyny, w centrach logistycznych, w firmach transportowych i kurierskich.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.