Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Notariusz

Sporządzam akty notarialne, np. testamenty.

Notariusz

Sporządzam akty notarialne, np. testamenty.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Moja praca jest bardzo odpowiedzialna, wymaga ode mnie doskonałej znajomości zawiłych przepisów z różnych dziedzin prawa, ale sprawia mi wielką satysfakcję. Cieszę się, kiedy mogę pomóc moim klientom w sporządzaniu tak ważnych dokumentów, jak np. intercyza małżeńska czy testament. Dzięki mojej rzetelności klienci mają świadomość, że wszystkie dokumenty, które sporządzam, są zgodne z prawem i zrozumiałe.

Czym się zajmuję?

Na zlecenie moich klientów tworzę różnego rodzaju dokumenty notarialne: testamenty, intercyzy małżeńskie, pełnomocnictwa, umowy kupna/sprzedaży, akty darowizn. Poświadczam też na piśmie np. zgodność odpisów lub kopii dokumentów: dyplomów, świadectw maturalnych z ich oryginałami, czy własnoręczność podpisów złożonych w mojej obecności na dokumentach. Spisuję również protokoły zgromadzeń stowarzyszeń, spółek, organizacji społecznych. 


W mojej kancelarii przechowuję też na prośbę klientów ich papiery wartościowe, testamenty, pieniądze złożone do depozytu i inne cenne dokumenty lub przedmioty. Do moich obowiązków należy także sporządzanie tak zwanych protestów weksli lub czeków. Na podstawie tych dokumentów posiadacze weksli lub czeków mogą domagać się spłaty zobowiązań na drodze sądowej. Po napisaniu konkretnego dokumentu odczytuję jego treść w obecności wszystkich zainteresowanych osób, które następnie składają na nim swoje podpisy. Jako ostatni podpisuję się ja, aby potwierdzić tym samym ważność oraz autentyczność dokumentu, oraz pieczętuję go pieczęcią urzędową. 
Każdą czynność, którą wykonuję w swojej kancelarii, muszę zarejestrować pod odrębnym numerem w specjalnej księdze. Notariusz to osoba zaufania publicznego, co znaczy, że klienci muszą być pewni, że swoją pracę wykonuje rzetelnie, bezstronnie i zgodnie z prawem. 


Co powinienem umieć?

Muszę biegle władać językiem polskim, żeby móc spokojnie i precyzyjnie tłumaczyć zawiłości prawne osobom, które najczęściej nie znają się na przepisach, a potem sporządzić dokumenty jasno i zrozumiale przedstawiające omawianą kwestię. 


Żeby móc wykonywać ten zawód muszę skończyć studia prawnicze, odbyć trwającą trzy i pół roku aplikację notarialną oraz zdać egzamin notarialny. 
Muszę bardzo dobrze orientować się we wszystkich aktualnie obowiązujących przepisach prawa, zarówno polskich, jak i unijnych. Muszę też wiedzieć, jak zgodnie z prawem sporządzać wszystkie dokumenty notarialne, jak działa nasze państwo: sądownictwo, opieka zdrowotna, szkolnictwo, oraz znać obowiązujące normy społeczne. Powinienem także znać historię prawa i wiedzieć, jak na przestrzeni wieków zmieniały się przepisy i ustawy. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • odpowiedzialność,
  • cierpliwość, bo moja praca polega na częstych kontaktach z klientami,
  • nieposzlakowana opinia,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w kancelarii notarialnej, albo otworzyć własną kancelarię.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.