Zdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka biomedyczna

Tworzę nowe protezy oraz urządzenia do diagnostyki i leczenia pacjentów.

Inżynierka biomedyczna

Tworzę nowe protezy oraz urządzenia do diagnostyki i leczenia pacjentów.


WERSJA męska