Zdjęcie zawodu
W. męska

Informatyczka

Obsługuję sieci komputerowe, konfiguruję sprzęt komputerowy.

Informatyczka

Obsługuję sieci komputerowe, konfiguruję sprzęt komputerowy.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Od sprawnego działania komputerów zależy sukces firm i przedsiębiorstw, bezpieczeństwo a nawet życie. Dzięki mojej pracy komputery i urządzenia peryferyjne działają tak, jak powinny, sieci sprawnie przesyłają informacje, użytkownicy wiedzą, że w przypadku awarii usunę ją szybko i skutecznie. Przyczyniam się też do powstawania nowych programów komputerowych.

Czym się zajmuję?

To, czym dokładnie się zajmuję zależy w dużej mierze od tego, gdzie jestem zatrudniona i jaki jest charakter mojego stanowiska. Bywa, że obsługuję różne programy i aplikacje wykorzystywane w firmie, w której pracuję, dostosowuję je do potrzeb mojego pracodawcy i specyfiki pracy, albo - jeśli jest taka potrzeba - tworzę nowe programy komputerowe, muszę więc bardzo dobrze znać się na językach programowania, takich jak C++, Pascal, JavaScript. W innej firmie głównie dobieram, łączę i konfiguruję sprzęt - komputery i urządzenia peryferyjne potrzebne moim współpracownikom. 


Mogę też obsługiwać sieci komputerowe działające w zakładzie pracy i dbać o ich bezproblemową pracę, albo zarządzać bazami danych i nadzorować ich działanie. Bez dobrze działających komputerów żadna firma nie może dziś sprawnie funkcjonować, dlatego do moich obowiązków należy też usuwanie usterek sprzętu i błędów w używanych programach komputerowych, aktualizacja systemów. 


Co powinnam umieć? 

Muszę bardzo dobrze znać matematykę, żeby wiedzieć, jak budować algorytmy potrzebne do tworzenia stron internetowych, pisania nowych programów i aktualizacji tych już działających, budowy baz danych. 


Muszę znać się na budowie komputerowych płyt głównych oraz podzespołów systemu komputerowego, potrafić instalować i aktualizować systemy operacyjne na PC i urządzenia mobilne oraz inne programy komputerowe, tworzyć lokalne sieci komputerowe, zarządzać nimi, rozpoznawać awarie i usuwać je, konfigurować i podłączać do komputerów urządzenia peryferyjne i sieciowe, rozpoznawać błędy w działaniu sprzętu komputerowego oraz systemów operacyjnych i usuwać ich przyczyny. 
Muszę znać zasady programowania obiektowego i strukturalnego, znać nazwy zmiennych, pól, funkcji i innych elementów języków programowania, korzystać z wbudowanych typów danych, potrafić tworzyć bazy danych i administrować nimi, tworzyć aplikacje na PC i urządzenia mobilne oraz strony internetowe. 
W mojej pracy trzeba dobrze znać język angielski, a zwłaszcza terminologię techniczną, ponieważ instrukcje do większości programów komputerowych oraz dokumentacja techniczna sprzętu komputerowego są zazwyczaj pisane w tym języku, znajomość angielskiego pozwala mi też na wyszukiwanie w sieci informacji o sprzęcie i programach komputerowych na stronach zagranicznych producentów oraz na znalezienie dobrej pracy za granicą. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • systematyczność,
  • spostrzegawczość,
  • cierpliwość,
  • umiejętność samodzielnego organizowania własnej pracy,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na wykonywanych zadaniach,
  • dobra pamięć,
  • zdolności analityczne,
  • kreatywność, przydatna zwłaszcza, kiedy muszę znaleźć rozwiązanie nietypowego problemu, z którym nigdy wcześniej nie miałam do czynienia.

Gdzie mogę pracować? 

Możliwości jest tu bardzo wiele. Mogę znaleźć pracę w firmach z różnych branż, instytucjach takich, jak: szkoły, szpitale, w urzędach, firmach administrujących sieciami i innych przedsiębiorstwach, bo komputery wykorzystywane są dziś praktycznie wszędzie. Mogę też zajmować się sprzedażą i naprawą sprzętu komputerowego, programować: tworzyć biblioteki, frameworki albo aplikacje, albo zajmować się bezpieczeństwem sieci lub ich elementów.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.