Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Administrator baz danych

Projektuję, testuję, wdrażam i administruję bazy danych, dbając o ich bezpieczeństwo i dostosowując je do potrzeb użytkowników.

Administrator baz danych

Projektuję, testuję, wdrażam i administruję bazy danych, dbając o ich bezpieczeństwo i dostosowując je do potrzeb użytkowników.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Coraz więcej firm i instytucji docenia korzyści z posiadania dobrze zaprojektowanych i sprawnie administrowanych baz danych, dlatego mam wiele możliwości znalezienia dobrej pracy. Każde zlecenie jest dla mnie nowym wyzwaniem, które pozwala mi się sprawdzić i rozwijać umiejętności.

Czym się zajmuję?

Jako administrator baz danych dbam o ich prawidłowe działanie. Bazy danych gromadzą mnóstwo informacji, bez których firmy i instytucje nie byłyby w stanie sprawnie działać. Czasami dopiero stworzenie profesjonalnej bazy danych w jakimś przedsiębiorstwie pozwala określić przyczynę kłopotów i znaleźć rozwiązanie, które pozwoli zmniejszyć straty, usprawnić pracę albo zwiększyć obroty, np. linia lotnicza wiedząc, ile paliwa zużywają jej samoloty podczas kołowania, startu i lądowania, może wprowadzić procedury oszczędnościowe, takie jak kołowanie na jednym silniku albo podchodzenie do startu i lądowania pod odpowiednim kątem. 


Moim zadaniem jest tworzenie baz danych, ich uaktualnianie i unowocześnianie oraz zarządzanie nimi. Informacje zgromadzone w takich bazach muszą być chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, atakami hakerów, uszkodzeniami sprzętu. Muszę więc dbać o odpowiednie zabezpieczenia oraz określać do jakich katalogów z danymi będą mieć dostęp konkretni użytkownicy bazy, w zależności od tego, jakich informacji potrzebują do wykonywania swojej pracy. 
Archiwizuję wszystkie dane, które wpływają do sytemu, analizuję czy baza działa sprawnie, a jeśli nie, wprowadzam rozwiązania, które usprawniają jej pracę. Informacje znajdujące się w bazie muszą być uporządkowane zgodnie z potrzebami konkretnej firmy lub instytucji, np. faktury od podwykonawców posegregowane w folderach według nazw firm, rodzaju usług lub dat wystawienia - w zależności od systemu księgowości mojego kontrahenta, dlatego muszę wiedzieć, jak działa dana firma i w jaki sposób chce gromadzić swoje dane. 
Planuję także prace konserwacyjne i remontowe sprzętu komputerowego oraz modyfikacje oprogramowania, które są niezbędne do dobrego działania bazy. 


Co powinienem umieć? 

Muszę bardzo dobrze znać się na programowaniu w SQL, PLSQL i C++, bazach danych Oracle, oraz znać różne systemy operacyjne będące alternatywą dla Windows, np. Linux, Unix. 


Muszę też dobrze znać techniczny język angielski, ponieważ instrukcje do większości oprogramowania, którego używam, są napisane w tym języku. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • podzielność uwagi,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji np. w przypadku nagłego zawieszenia się systemu,
  • odporność na stres,
  • cierpliwość, aby móc tłumaczyć pracownikom firmy różne kwestie techniczne związane z obsługą bazy danych,
  • dyspozycyjność na wypadek problemów, które mogą się pojawić, np. konieczności przeinstalowania bazy danych i odtworzenia jej na innym komputerze w przypadku uszkodzenia sprzętu, żeby pracownicy firmy mogli bez przeszkód pobierać i aktualizować dane.

Gdzie mogę pracować?

Mogę pracować w konkretnym przedsiębiorstwie albo w firmie, która zajmuje się tworzeniem i obsługą baz danych. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.