Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Kartograf

Tworzę różnego rodzaju mapy, np. topograficzne, miejskie, polityczne. Aktualizuję też już istniejące mapy, np. nanosząc na nie nowopowstałe drogi, mosty.

Kartograf

Tworzę różnego rodzaju mapy, np. topograficzne, miejskie, polityczne. Aktualizuję też już istniejące mapy, np. nanosząc na nie nowopowstałe drogi, mosty.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Mając codziennie do czynienia z tworzeniem map realizuję projekty, które pomagają ludziom w codziennym życiu – kierowcom, turystom, dzieciom w szkole. Potrafię bardzo dobrze się posługiwać różnymi rodzajami map, co przydaje się np. podczas przemierzania szlaków w trudnym terenie albo planowania trasy wakacyjnych wyjazdów. Mogę też pracować dla prestiżowych wydawnictw ilustrując np. teksty podróżnicze.

Czym się zajmuję?

W pracy zajmuję się tworzeniem map – sporządzam opisowy oraz graficzny projekt konkretnej mapy i przygotowuję ją do druku. Oprócz papierowych map, których obecnie powstaje coraz mniej, zajmuję się też opracowywaniem map w wersji elektronicznej, wykorzystywanych np. w urządzeniach nawigacji samochodowej, i aktualizuję już istniejące mapy, np. nanosząc na nie nowopowstałe drogi, mosty. 


Zaczynając pracę nad konkretną mapą najpierw muszę dowiedzieć się od klienta zamawiającego, dla kogo jest przeznaczona, jaką ma mieć skalę i zasięg. Zastanawiam się nad sposobem pokazania treści mapy i nad tym, co musi się na niej znaleźć, a co można pominąć, np. mapa samochodowa musi mieć dokładnie oznaczone drogi, ale nie musi zawierać informacji o rozmieszczeniu pieszych szlaków turystycznych albo złóż surowców naturalnych. Tworząc konkretną mapę wykonuję wiele rysunków, najpierw wstępne szkice, potem kilka egzemplarzy mapy, każdy w innym kolorze, ich ilość zależy od ilości kolorów, które ma zawierać mapa. 
Do moich zadań należy także opracowanie legendy mapy, to wykaz znaków i rodzajów napisów, które są na niej umieszczone, z wytłumaczeniem ich znaczenia, np. kursywa oznacza nazwę szczytu górskiego, a pogrubiona czcionka duże miasto. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na rozmaitych rodzajach map i wszystkie potrafić właściwie wykonać: ogólnogeograficzne, przyrodnicze, społeczno-gospodarcze, historyczne, turystyczne, globusy, diamapy, które są drukowane na przezroczystych foliach, przeznaczone do wyświetlania na rzutniku pisma - grafoskopie, tyflomapy, czyli mapy dotykowe dla osób niewidomych i słabowidzących, mapy ścienne, atlasy. 


Opracowując projekt konkretnej mapy korzystam z istniejących źródeł oraz z geodezyjnych pomiarów szczegółowych danego terenu, a potem sam dokonuję koniecznych przeliczeń i pomiarów, dlatego muszę dobrze znać matematykę. 
Jeśli projektuję mapy na papierze, korzystam z przyrządów kreślarskich, takich jak rapidograf, cyrkiel, przykładnica, dlatego muszę umieć sprawnie się nimi posługiwać. Jeśli tworzę mapy w oparciu o zdjęcia lotnicze i satelitarne naszej planety, używam do tego specjalnych programów komputerowych, np. AutoCAD, GoKart, EwMapa, GeoPlan, ArcGIS, muszę więc potrafić je obsługiwać. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • wyobraźnia przestrzenna, ponieważ im precyzyjniejszą i bardziej przemyślaną wizję mapy przedstawię, tym lepszy będzie efekt końcowy mojej pracy,
  • kreatywność,
  • cierpliwość, ponieważ praca nad stworzeniem jednej mapy zajmuje wiele czasu,
  • dokładność, ponieważ od precyzyjności mapy zależy np. czy kierowca bez błądzenia dojedzie do celu,
  • zdolności plastyczne,
  • spostrzegawczość,
  • opanowanie,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • wytrwałość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach kartograficznych albo otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.