Zdjęcie zawodu
W. męska

Pszczelarka

Prowadzę pasiekę, w której pszczoły produkują miód.

Pszczelarka

Prowadzę pasiekę, w której pszczoły produkują miód.


WERSJA męska


Pamiętaj, że podane przez nas kompetencje są orientacyjne. Dokładny zestaw wymaganych umiejętności zależy od pracodawcy, stanowiska i poziomu doświadczenia.

Najważniejsze przedmioty
biologia
geografia
chemia
technika
matematyka