ZAWÓD PRZYSZŁOŚCIZdjęcie zawodu
W. męska

Analityczka cyber-miasta

Czuwam nad sprawną pracą systemów i czujników cyber-miasta.

Analityczka cyber-miasta

Czuwam nad sprawną pracą systemów i czujników cyber-miasta.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mnie wszystkie czujniki cyber-miasta sprawnie działają, a awarie są usuwane szybko i profesjonalnie. Zbierane dane są szybko i bezbłędnie przesyłane między systemami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie miasta, dzięki czemu jego mieszkańcy cieszą się z licznych udogodnień podnoszących komfort życia.

Czym się zajmuję?

Miasta w przyszłości będą różnić się od tych znanych z pierwszej połowy XXI wieku, budynki będą w pełni autonomiczne i wyposażone w inteligentne systemy sterowania ogrzewaniem, wentylacją, temperaturą wody w kranie. Ludzie będą przemieszczać się nowoczesnymi pojazdami zasilanymi energią elektryczną produkowaną w elektrowniach wiatrowych, wodnych, na farmach słonecznych czy w superekologicznych spalarniach śmieci, trasy tych autonomicznych pojazdów będzie centralnie regulować sztuczna inteligencja, która potrafi szybko rozładowywać korki. 


Technologia informatyczna usprawni każdy aspekt życia mieszkańców: zakupy, edukację, rozrywkę, gospodarkę odpadami, załatwianie spraw urzędowych, dlatego sprawne działanie wielu systemów i przepływ danych między nimi będzie tak istotny. 
Moją rolą, jako analityczki cyber-miasta jest dbanie o sprawne działanie zainstalowanych czujników i nadzorowanie pracy systemów gromadzących, przesyłających oraz analizujących uzyskiwane w ten sposób dane. To czujniki różnego typu, rozmieszczone w jezdniach, chodnikach, ścianach, pojazdach, punktach odbioru odpadów. 
Pozwalają one na sprawną pracę służb odpowiedzialnych za różne zadania, np. wywóz śmieci, zadysponowanie ratowników medycznych na miejsce wypadku, planowe kursowanie metra i innych środków komunikacji miejskiej. Zapobiegają też różnym niebezpiecznym zdarzeniom, np. potrafią wykryć ulatniający się gaz i skierować ekipę naprawczą na miejsce, zanim dojdzie do pożaru lub wybuchu. 


Co powinnam umieć?

Muszę mieć rozległą wiedzę z informatyki i potrafić obsługiwać systemy nadzorujące „życie” miasta, diagnozować przyczyny problemów z przesyłaniem danych i rozwiązywać je; tworzyć kopie zapasowe, czyli backupy, sprawdzać odporność systemu na ataki hakerów, określać powody awarii czujników i usuwać te usterki, konfigurować i montować nowe czujniki. 


W mojej pracy istotna jest znajomość języka angielskiego, bo oprogramowanie, którego używam w pracy, ma interfejs w tym języku, dzięki angielskiemu mogę też podnosić swoje kwalifikacje podczas rozmaitych kursów i szkoleń oraz znaleźć dobrą pracę za granicą. 
Muszę także dobrze znać matematykę, żeby móc pisać algorytmy potrzebne mi do zarządzania pracą systemów informatycznych cyber-miasta. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • spostrzegawczość,
  • dokładność
  • kreatywność,
  • opanowanie,
  • umiejętność analitycznego myślenia.
  • zdolności do majsterkowania.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się dbaniem o sprawne działanie czujników cyber-miasta.


Źródła:

Jakie będą zawody przyszłości?  


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.