ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Kapitan statku

Kieruję pracą załogi statku.

Kapitan statku

Kieruję pracą załogi statku.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, chociaż jest stresująca i czasem niebezpieczna. Dzięki niej mogę zwiedzać świat, poznawać ciekawe miejsca i podziwiać piękno mórz i oceanów. Dużo satysfakcji daje mi bezpieczne sprowadzenie statku, którym dowodzę, do docelowego portu.

Czym się zajmuję?

Jako kapitan dowodzę statkiem, organizuję i nadzoruję pracę całej, podległej mi załogi. Dbam też o stan techniczny i bezpieczeństwo mojej jednostki, marynarzy, ładunku i/lub pasażerów. 


W codziennej pracy wykonuję wiele czynności administracyjnych: wypełniam dziennik pokładowy, organizuję zaopatrzenie statku w wodę, żywność, narzędzia, kamizelki ratunkowe, wypłacam pensję członkom załogi. Decyduję o tym, jakim kursem i z jaką prędkością statek płynie, by bezpiecznie dotrzeć do portu oraz jak długo będzie trwać postój w porcie. Osobiście nadzoruję wprowadzanie mojego statku do portów, kanałów i rzek oraz wypływanie z tych akwenów, nawet jeśli bezpośrednio pracę tę wykonuje pilot lub holownik. 
W kryzysowych sytuacjach szukam najlepszych rozwiązań, np. nakazuję zmianę kursu, aby uniknąć sztormu albo przybić do portu, zanim uszkodzony statek zatonie. Jeśli jednostce zagraża poważne niebezpieczeństwo, mam prawo żądać pomocy od innych statków. Jako dowódca, w przypadku konieczności ewakuacji pasażerów i załogi, np. podczas poważnej awarii, jako ostatni opuszczam pokład, starając się uratować dziennik pokładowy, mapy oraz kosztowności znajdujące się na statku. 
W imieniu właściciela statku, czyli armatora, mogę brać pożyczki lub kredyty, jeśli potrzebne są pieniądze na usunięcie niespodziewanych awarii jednostki, którą dowodzę. Oprócz tego mam prawo pozbawić wolności osobę, którą uznam za niebezpieczną, zagrażającą innym osobom przebywającym na statku. W takim wypadku zarządzam zamknięcie jej w oddzielnym pomieszczeniu i tam przetrzymuję do czasu, aż nasz statek przybije do najbliższego portu polskiego lub do portu w państwie, którego obywatelem jest zatrzymana osoba. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać się na budowie i obsłudze statków różnego typu, potrafić nimi sterować na pełnym morzu i wykonywać rozmaite manewry, np. cumowanie, wpływanie i wypływanie z portu. Muszę potrafić określać pozycję statku na morzu, wyznaczać kurs do kolejnych portów i kontrolować go podczas rejsu. Muszę potrafić sprawnie posługiwać się przyrządami nawigacyjnymi, znać morskie jednostki miary, umieć rozpoznawać kierunki geograficzne na morzu, obliczać współrzędne geograficzne konkretnych punktów oraz sprawnie posługiwać się różnymi rodzajami map. Muszę potrafić też nawigować wykorzystując układ gwiazd i planet na niebie. 


Muszę znać budowę dna morskiego akwenów, po których pływam, i wiedzieć, jakie warunki na nich panują: kiedy można spodziewać się flauty, czyli pogody bezwietrznej, a kiedy sztormów. Muszę znać się na prądach morskich, potrafić rozpoznawać zwiastuny zbliżającego się załamania pogody i posługiwać się sprzętem służącymi do pomiarów meteorologicznych na morzu. 
Muszę znać Kodeks morski oraz przepisy dotyczące sposobów ratowania życia i zdrowia na morzu. Powinienem wiedzieć, jak przeprowadzać akcje poszukiwawcze i ratownicze na morzu, znać przepisy prawa morskiego dotyczące organizacji pracy portu morskiego, bezpieczeństwa statku i jego załogi, pasażerów oraz ładunku, odbywania rejsów międzynarodowych, ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami oraz sposobów prowadzenia dochodzeń w sprawie ustalania przyczyn wypadków. 
Muszę bardzo dobrze znać język angielski, a zwłaszcza specjalistyczne słownictwo zawodowe, żeby móc porozumiewać się z członkami załogi statku mówiącymi w tym języku oraz korzystać z anglojęzycznych programów nawigacyjnych i łącznościowych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • opanowanie,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność zarządzania zespołem,
  • umiejętność delegowania zadań,
  • odporność na stres,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  • zdolności analityczne - szybkie kojarzenie faktów z różnych dziedzin,
  • odwaga,
  • asertywność.

Gdzie mogę pracować? 

Jestem zatrudniany przez armatora będącego właścicielem statku. Mogę też pracować w firmach spedycyjnych lub handlowych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.