ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier budownictwa kolejowego

Projektuję linie, węzły i stacje oraz mosty kolejowe i nadzoruję ich budowę.

Inżynier budownictwa kolejowego

Projektuję linie, węzły i stacje oraz mosty kolejowe i nadzoruję ich budowę.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Na co dzień pracuję z nowoczesnymi technologiami, zajmuję się projektowaniem komputerowym, ale też mam kontakt z ludźmi i z rzeczywistymi materiałami i maszynami. Widzę też, że dzięki mojej pracy ludzie wygodnie i na czas docierają w różne miejsca, a towary są transportowane w sposób bardziej ekologiczny niż samochodami czy samolotami. Przyczyniam się tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Czym się zajmuję?

Projektuję infrastrukturę kolejową, czyli tory, węzły, stacje kolejowe, mosty, tunele, estakady i wiadukty. Na początku dobrze jest przeprowadzić badania i dowiedzieć się, jakie jest zapotrzebowanie na połączenia kolejowe na danym obszarze i jakiego typu mają to być połączenia: towarowe, lokalne, dalekobieżne, międzynarodowe, dużych prędkości. Mając dane mogę ustalić, którędy powinna przebiegać trasa kolejowa, ile i gdzie będzie na niej przystanków, jakie będą stacje końcowe, jak i gdzie będzie się łączyć z już istniejącymi liniami i stacjami. Muszę też uwzględnić przepisy dotyczące ruchu pociągów i przepisy bezpieczeństwa.


Podczas projektowania muszę uwzględnić rodzaj podłoża, na którym będą kładzione podkłady, szyny, rozjazdy i inne elementy infrastruktury kolejowej. Od tego zależy rodzaj materiałów i technologie, jakie będę wykorzystywać w trakcie budowy. Projekt zawiera też szczegółowe informacje o wymiarach nasypów kolejowych, typie szyn, sposobie ich montażu, parametrach wzniesień i spadków, przechyłek i in. Kiedy zaczyna się budowa, nadzoruję jej przebieg i sprawdzam, czy prace przebiegają zgodnie z projektem.
Dbam też o utrzymanie w dobrym stanie technicznym istniejących linii i stacji kolejowych. Przeprowadzam okresowe kontrole, konserwacje, a także planuję i nadzoruję konieczne remonty, dbając przy tym o utrzymanie płynności ruchu. Zajmuję się też modernizacją tras kolejowych tak, aby mogły się nimi poruszać szybkie pociągi, jak np. Pendolino. 


Co powinienem umieć? 

Muszę potrafić projektować tory i inne elementy niezbędne do ruchu pociągów zgodnie ze współczesnymi wymaganiami eksploatacyjnymi. Chodzi o ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko, zwiększoną trwałość, przystosowanie do dużych prędkości. Muszę potrafić nadzorować budowy i remonty torów i dbać o stan techniczny linii kolejowych. Muszę znać się na budowie i utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty, tunele i wiadukty oraz na nowoczesnych systemach sterowania ruchem kolejowym. Muszę posiadać odpowiednie uprawnienia, pozwalające mi na pracę w tym zawodzie. W naszym kraju wydawane są kolejowe uprawnienia budowlane w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w zakresie sterowania ruchem kolejowym. 


Muszę wiedzieć, jakie właściwości fizyczne mają materiały używane do budowy linii kolejowych, stacji, wiaduktów, tuneli, estakad. Dzięki tej wiedzy mogę dobierać materiały najlepiej dostosowane do danego projektu. 
Muszę znać się na rodzajach gruntów występujących w naszym kraju oraz wiedzieć, jakie mają właściwości, np.: odporność na mróz, nasiąkliwość, twardość, sypkość. Dzięki tej wiedzy mogę wybrać technologie i materiały najlepiej nadające się do budowy linii kolejowej w danym terenie. Muszę znać się na ukształtowaniu terenu, żeby wiedzieć, gdzie trzeba będzie wybudować most, wiadukt, estakadę, zniwelować przeszkody terenowe, a także, jakie nachylenie powinny mieć ściany nasypów kolejowych w danym podłożu, aby zapewnić im stabilność. 
Muszę znać się na maszynach i sprzęcie wykorzystywanym do budowy, remontów i modernizacji linii kolejowych, potrafić posługiwać się rysunkiem technicznym, oceniać stan techniczny nawierzchni szynowych i podtorza. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność nieszablonowego myślenia i tworzenia niestandardowych rozwiązań,
  • dokładność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w spółkach Grupy PKP, firmach budowlanych, przedsiębiorstwach zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją torowisk, a także w biurach projektowych, instytutach badawczych, miejskich przedsiębiorstwach i zakładach komunikacji.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.