ZAWÓD PRZYSZŁOŚCIZdjęcie zawodu
W. żeńska

Projektant usprawnień ludzkiego ciała

Pomagam moim klientom poprawiać wygląd i możliwości organizmu.

Projektant usprawnień ludzkiego ciała

Pomagam moim klientom poprawiać wygląd i możliwości organizmu.


WERSJA żeńska

⚠ BRAK DANYCH

Dane o zatrudnieniu i zarobkach nie są dostępne, ponieważ ten zawód nie jest jeszcze przypisany do żadnej z grup badanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Co to jest grupa zawodowa?

Są to zawody pogrupowane według podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W Mapie Karier wykorzystujemy podział na tzw. grupy średnie z Klasyfikacji zawodów i specjalności, dla których dysponujemy danymi o zarobkach i wielkości rynku pracy z Głównego Urzędu Statystycznego.