Zdjęcie zawodu
W. męska

Teletutorka

Przekazuję wiedzę ucząc przez internet.

Teletutorka

Przekazuję wiedzę ucząc przez internet.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy ludzie, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, a nie mają czasu lub środków, by zapisać się na studia, kurs czy korepetycje w realu, mogą robić to wygodnie przez internet.

Czym się zajmuję?

Chyba każdy chociaż raz oglądał filmik edukacyjny w internecie, a wiele osób studiuje za pośrednictwem platform e-learningowych, ale raczej niewielu wie, że wirtualny nauczyciel po drugiej stronie ekranu nazywany jest właśnie teletutorem. Tempo naszego życia cały czas wzrasta, musimy lub chcemy poszerzać swoją wiedzę, podnosić kwalifikacje, rozwijać się, a jednocześnie mamy mało czasu na udział w tradycyjnych kursach, warsztatach, szkoleniach czy korepetycjach. Żeby wziąć w nich udział, musimy wygospodarować czas nie tylko na same zajęcia, ale także na dojazd i powrót, a bywa, że dobre kursy są organizowane daleko. W innym mieście, a nawet w innym kraju. Dlatego możliwość nauki przez internet jest taka atrakcyjna. Możemy zdobywać wiedzę nie ruszając się z domu. Kolejnym plusem jest możliwość indywidualnego dopasowania tempa nauki. Jeśli pojmujemy coś w lot, możemy szybko przejść dalej, a jeśli nie rozumiemy jakiegoś zagadnienia, możemy poświęcić mu więcej czasu, podczas gdy w tradycyjnej klasie często nie ma takiej możliwości. 


Jak wygląda praca teletutorki? Trochę zależy to od miejsca, w którym jestem zatrudniona. Mogę prowadzić zajęcia ze studentami, korepetycje dla uczniów szkół różnego szczebla, kursy doskonalące, wykłady, konsultacje. Mogę robić to na żywo, albo publikować w sieci nagrane wcześniej filmy. Korzystam z platformy e-learningowej, prowadzę transmisje na YouTube, wideorozmowy z uczniami/studentami/kursantami, sprawdzam wykonane przez nich ćwiczenia i prace opatrując je komentarzem. Oczywiście najpierw opracowuję program kursu, szkolenia albo warsztatów. Mogę też tworzyć program e-nauczania przedmiotu, w którym się specjalizuję, przygotowując potrzebne materiały, np. wykłady w formie tekstowej, prezentacje multimedialne, gry dydaktyczne, ćwiczenia potrzebne do utrwalenia opanowanych wiadomości, i umieszczam je na platformie e-learningowej lub wysyłam moim uczniom w odpowiednio sformatowanych plikach. 


Co powinnam umieć? 

W mojej pracy niezwykle ważna jest praktyczna wiedza z informatyki. Żeby móc pracować w tym zawodzie, muszę skończyć studia pedagogiczne, dające mi kwalifikacje do nauczania lub mieć tytuł naukowy pozwalający mi prowadzić zajęcia ze studentami.


Muszę potrafić płynnie wypowiadać się poprawną polszczyzną, znać się na pedagogice i psychologii oraz posiadać umiejętność jasnego tłumaczenia trudnych zagadnień uczniom o różnym poziomie wiedzy, żeby wiedzieć, w jaki sposób przekazywać wiadomości uczniom, studentom lub kursantom o różnych zdolnościach, zasobie informacji i tempie przyswajania wiedzy. 
Powinnam prowadzić zajęcia tak, żeby przyciągnąć uwagę uczestników, utrzymać ich na platformie lub kursie, motywować do dalszej nauki. W mojej pracy ważna jest dobra dykcja i brak problemów z wysławianiem się, bo dzięki nim sprawnie prowadzę lekcje przez internet.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność logicznego rozumowania
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • dobra organizacja pracy,
  • empatia,
  • wyrozumiałość,
  • cierpliwość,
  • zamiłowanie do pracy dydaktycznej.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie na uczelniach wyższych, w centrach edukacji i innych placówkach oświatowych, mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.