Zdjęcie zawodu
W. męska

Chmielarka

Sadzę, uprawiam i zbieram chmiel. Wykorzystuje się go do produkcji piwa, kosmetyków, lekarstw.

Chmielarka

Sadzę, uprawiam i zbieram chmiel. Wykorzystuje się go do produkcji piwa, kosmetyków, lekarstw.


WERSJA męska


Pamiętaj, że podane przez nas kompetencje są orientacyjne. Dokładny zestaw wymaganych umiejętności zależy od pracodawcy, stanowiska i poziomu doświadczenia.

Najważniejsze przedmioty
biologia
matematyka
geografia
chemia
technika