Zdjęcie zawodu
W. męska

Kontrolerka wyrobów przemysłowych

Kontroluję jakość wyrobów przemysłowych oraz materiałów używanych do ich produkcji.

Kontrolerka wyrobów przemysłowych

Kontroluję jakość wyrobów przemysłowych oraz materiałów używanych do ich produkcji.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy powstają solidne wyroby, wytwarzane z materiałów dobrej jakości i przy użyciu nowoczesnych technologii. Klienci mogą długo cieszyć się ich bezawaryjną pracą.

Czym się zajmuję?

Jako kontrolerka jakości sprawdzam, czy wyroby produkowane w mojej firmie są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, z materiałów odpowiedniej jakości. Sprawdzam też parametry materiałów używanych do produkcji wyrobów przemysłowych, badam ich przydatność w określonych zastosowaniach i zgodność z odpowiednimi normami, np. obudowa pralki musi być wytrzymała i odporna na wibracje, a przewody doprowadzające i odprowadzające wodę – elastyczne. 


Zgodność produktu z projektem sprawdzam wizualnie, oceniając wygląd, kolor, fakturę, oraz wykorzystując narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy, taki jak mierniki, stacje testowe, defektoskopy, lupy, mikroskopy, oraz komputery wyposażone w programy do wyznaczania parametrów produktu, na bieżąco gromadzące i przetwarzające wprowadzone dane: wymiary, zastosowane materiały, podzespoły i części, i aplikacje testowe do przeprowadzania testów prototypów i produkowanych wyrobów. 
Oprócz tego analizuję dokumentację techniczną opisującą technologie produkcji, żeby móc porównywać ją z najnowszymi osiągnięciami w danej dziedzinie. Jeśli uznam to za potrzebne, proponuję w firmie wprowadzenie zmian, np. zastosowanie nowego typu silnika albo “odchudzenie” obudowy sprzętu bez zmiany jej wytrzymałości. Takie zmiany mogą wpływać na przyspieszenie procesu produkcji, poprawiać jakość wyrobów i zwiększać wśród klientów przyjemność z ich używania. To zaś sprawia, że klienci będą chętniej po nie sięgali w sklepach, co zapewni naszej firmie wzrost przychodów. 
Powinnam na bieżąco śledzić w sieci i literaturze branżowej trendy rozwojowe oraz nowinki dotyczące wyrobów, które produkujemy. Zajmuję się też sprawdzaniem prototypów, czyli testowych egzemplarzy produktów, wykonanych zanim trafią do masowej produkcji. Dzięki takim testom można ocenić jakość produktu, jego funkcjonalność, estetykę, trafność wyboru zastosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych oraz zauważyć ewentualne usterki.


Co powinnam umieć?

Muszę znać się na rysunku technicznym oraz potrafić posługiwać się normami dotyczącymi wyrobów przemysłowych. Wszystko po to, żeby umieć odczytać z tabel, rysunków i schematów informacje o konkretnym produkcie, jego częściach i podzespołach, sposobach ich połączenia. 


Muszę znać się na sposobach produkcji poszczególnych części, zespołów i podzespołów oraz montowania z nich urządzeń końcowych, żeby móc sprawdzać, czy te czynności zostały wykonane prawidłowo, a nasze produkty działają bez zarzutu i są solidne.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • samodzielność,
  • wytrwałość,
  • dociekliwość,
  • skrupulatność,
  • umiejętność łatwego przerzucania się z jednej czynności na drugą.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w zakładach wytwarzających narzędzia, obrabiarki, silniki, kotły, maszyny górnicze lub rolnicze, samochody, samoloty, lokomotywy i wagony, rowery, statki, sprzęt AGD,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.