Zdjęcie zawodu
W. męska

Administratorka systemów komputerowych

Instaluję i konfiguruję systemy komputerowe oraz odpowiadam za ich sprawne działanie.

Administratorka systemów komputerowych

Instaluję i konfiguruję systemy komputerowe oraz odpowiadam za ich sprawne działanie.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy systemy komputerowe w firmie działają sprawnie, pracownicy są dobrze przeszkoleni i potrafią ich używać, a sprzęt komputerowy i peryferyjny jest w dobrym stanie technicznym.

Czym się zajmuję?

Jako administratorka systemów komputerowych jestem odpowiedzialna za instalowanie oraz konfigurowanie sprzętu komputerowego: terminale, serwery, stacje robocze, w firmie, w której pracuję. Instaluję i konfiguruję także programy potrzebne użytkownikom, tworzę też listę oprogramowania dopuszczonego do użytku. To ma zabezpieczyć firmę przed awariami systemu powstałymi na skutek używania przez któregoś z użytkowników programów od niesprawdzonych dostawców, zainfekowanych wirusami,… 


Dbam o to, żeby sieć i wszystkie znajdujące się w niej elementy: serwery, komputery stacjonarne, laptopy, ale również urządzenia peryferyjne, np. klawiatura, myszka, skaner, drukarka, głośniki, kamera internetowa, cały czas działały bez zarzutu i były w dobrym stanie technicznym. Zaopatruję nowych pracowników mojej firmy w potrzebny sprzęt komputerowy oraz szkolę ich w zakresie obsługi firmowych systemów i możliwości ich wykorzystywania w pracy. 
Zarządzam oprogramowaniem narzędziowym i systemowym, tworzącym sieć LAN - to lokalna sieć internetowa, łącząca komputery na określonym obszarze, np. w biurze, w szkole, w bloku mieszkalnym, lub WAN - to rozległa sieć internetowa, łącząca komputery rozsiane po całym kraju albo i kontynencie, oraz kontami użytkowników, każdemu nadaję uprawnienia dopasowane do obowiązków w firmie. Przygotowuję dla użytkowników systemu komputerowego instrukcje jego obsługi, dbam też o przestrzeganie polityki bezpieczeństwa używania urządzeń IT wdrożonej w moim miejscu pracy. 
Jako administratorka na bieżąco nadzoruję pracę systemu operacyjnego, analizuję zgłoszone alarmy, zarządzam poprawkami systemów i aplikacji, i robię kopie zapasowe. Dzięki kopiom, tzw. back-upom, nawet po poważnej awarii można przywrócić system do sprawnego działania bez utraty zapisanych wcześniej danych. Zajmuję się też usuwaniem usterek i problemów technicznych, zgłoszonych mi przez użytkowników i doradzam w kwestii zakupów sprzętu informatycznego do firmy.


Co powinnam umieć? 

Muszę mieć rozległą wiedzę z informatyki, w tym z zakresu systemów komputerowych takich, jak Microsoft, Unix/Linux, Mac OS, znać oprogramowanie serwerów aplikacyjnych JBoss, Oracle WebLogic, IBM WebSphere oraz potrafić posługiwać się systemami do archiwizacji danych, takimi jak: Bacula, Amanda, Yosemite Backup, ARCserve. Muszę umieć administrować siecią oraz programować posługując się językami skryptowymi, np. JavaScript, PHP, Python, Ruby on Rails. 


Muszę też dobrze znać matematykę, żeby wiedzieć jak budować i wykorzystywać różnego rodzaju algorytmy. 
W mojej pracy ważna jest dobra znajomość języka angielskiego, a zwłaszcza terminologii technicznej, bo większość instrukcji do programów komputerowych i języków programowania, z których korzystam, jest napisana po angielsku, pozwala mi też uczestniczyć w kursach i szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje, śledzić w sieci światowe nowinki z mojej branży oraz znaleźć dobrą pracę za granicą. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • zdolność do pracy pod presją czasu,
  • umiejętność szybkiego uczenia się,
  • chęć do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji,
  • kreatywność,
  • dokładność,
  • zaangażowanie,
  • odpowiedzialność,
  • zdolności techniczne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w dowolnej firmie, w której pracownicy korzystają ze sprzętu komputerowego. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.