Zdjęcie zawodu
W. męska

Mostownicza

Konserwuję mosty, estakady i inne kolejowe obiekty inżynieryjne.

Mostownicza

Konserwuję mosty, estakady i inne kolejowe obiekty inżynieryjne.


WERSJA męska

Statystyki dla grupy: Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, rok 2020.

RYNEK PRACY

Wielkość rynku pracyDUŻY
160 700 Liczba zatrudnionych należących do tej grupy
26 %
Pracowników tej grupy w Polsce to kobiety
18 %
Pracowników tej grupy pracuje w sektorze publicznym

ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO

Wysokość zarobkówDUŻE
5890 ZŁ
Wartość średnia dla tej grupy zawodowej
-25%
Zarobki kobiet są o 25% niższe niż mężczyzn
14%
Średnie zarobki są o 14% wyższe niż średnia krajowa
Co to jest grupa zawodowa?

Są to zawody pogrupowane według podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W Mapie Karier wykorzystujemy podział na tzw. grupy średnie z Klasyfikacji zawodów i specjalności, dla których dysponujemy danymi o zarobkach i wielkości rynku pracy z Głównego Urzędu Statystycznego.