Zdjęcie zawodu
W. męska

Technolożka chemiczna

Pracuję w przemyśle chemicznym.

Technolożka chemiczna

Pracuję w przemyśle chemicznym.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Branża chemiczna to jedna z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. Ciągle pojawiają się nowe materiały i tworzywa, nowe metody produkcji, nowe produkty i ich zastosowania. Dzięki mojej pracy świat jest ciekawszy, bardziej kolorowy, a jednocześnie bezpieczny, bo dbam, by proces wytwarzania produktów chemicznych przebiegał nie tylko sprawnie, ale też zgodnie z normami i z dbałością o bezpieczeństwo pracowników, użytkowników i środowiska.

Czym się zajmuję?

Wytwarzam wyroby, do których produkcji wykorzystuje się rozmaite związki chemiczne. W zależności od tego, gdzie pracuję, mogę produkować np. nawozy sztuczne, kosmetyki, leki, środki czystości, plastiki, gumy, farby, lakiery, włókna sztuczne. Nadzoruję pracę podległych mi pracowników, badam w laboratorium próbki surowców niezbędnych do produkcji oraz kontroluję, jak wygląda proces produkcyjny na różnych etapach produkcji. Do moich zadań należy też kalkulacja kosztów produkcji, zużycia surowców i energii potrzebnych do wytworzenia konkretnej partii chemikaliów. Kontroluję jakość surowców i gotowych produktów oceniając ich właściwości fizyczne, np. gęstość, kolor, lepkość. 


Sprawdzam, czy produkcja przebiega zgodnie z normami i wytycznymi, których należy przestrzegać podczas pracy z substancjami chemicznymi a także, czy ciśnienie, temperatura i inne parametry w urządzeniach są na odpowiednim poziomie w stosunku do ilości i rodzaju surowców. Organizuję też dostawy surowców i nadzoruję ich bezpieczne składowanie w magazynie. Nadzoruję sprawne działanie wszystkich maszyn, zlecam koniecznie remonty, usuwanie awarii i montaż nowych urządzeń. Obsługuję sterowany komputerowo, nowoczesny sprzęt laboratoryjny: chromatografy, biurety cyfrowe, oraz urządzenia i maszyny przemysłu chemicznego. Komputer wykorzystuję też do planowania procesów produkcyjnych i zarządzania personelem.


Co powinnam umieć?

Muszę wiedzieć, jak wykonywać badania laboratoryjne surowców, półproduktów i produktów końcowych, i jak przechowywać i transportować surowce w postaci cieczy, gazów i ciał stałych, znać metody produkcji konkretnych wyrobów, wiedzieć, ile i jakich surowców jest do tego potrzebnych, znać urządzenia, aparaty i maszyny potrzebne do produkcji oraz wiem, jak powinny być połączone w linię produkcyjną. Muszę potrafić uzdatniać wodę potrzebną do produkcji: do  zasilania maszyn, chłodzenia kotłów, tworzenia roztworów technicznych, oraz neutralizować powstające ścieki, muszę potrafię sprawnie kierować zespołem pracowników i przebiegiem procesów produkcyjnych. 


Muszę wiedzieć, do czego używa się konkretnych maszyn i urządzeń: pieców, wypalarek, nagrzewnic, chloratorów, nitratorów, sulfonatorów, rurociągów technicznych, przenośników, suszarek, oraz umieć je obsługiwać. Muszę znać się na napędach hydraulicznych i pneumatycznych, wiedzieć, jak należy chronić elementy maszyn przed szkodliwym działaniem chemikaliów, jak badać stan techniczny maszyn i rozpoznawać zużyte elementy, znać sposoby czyszczenia, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń. 
W tym zawodzie bardzo ważna jest znajomość chemii – muszę wiedzieć, z jakich substancji i związków chemicznych wytwarza się konkretne produkty oraz jakie reakcje chemiczne zachodzą na każdym etapie produkcji. Muszę też znać specyficzne zagrożenia wynikające z pracy w przemyśle chemicznym i wiedzieć, jak dbać o swoje bezpieczeństwo. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • kreatywność,
  • spostrzegawczość,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • podzielność uwagi,
  • umiejętność pracy pod presją czasu. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, petrochemicznym, w laboratoriach chemicznych, instytucjach naukowo-badawczych, w stacjach uzdatniania wody,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.