Mapa Karier v 4.0.0

Zamień mocne strony w szanse rozwoju

Autor: Marta Wrzosek; Ostatnia aktualizacja: 21.08.2023

Pomóż młodym ludziom odkryć ich supermoce. Dowiedz się, w jaki sposób mocne strony uczniów mogą zaprocentować w przyszłości – nie tylko zawodowej. Zrealizuj pomysł na lekcję i pokaż uczniom wartość autoanalizy.

picture

Ten pomysł na lekcję w formacie PDF możesz pobrać tutaj.

Etap edukacyjny

 • szkoła ponadpodstawowa

Cele zajęć

Uczeń:

 • wskazuje swoje mocne strony;
 • dokonuje refleksji na temat możliwości i szans rozwoju wynikających z mocnych stron;
 • poznaje narzędzie służące do analizy swoich zasobów i wykorzystuje je do planowania swojego rozwoju.

Realizowane punkty z rozporządzenia o doradztwie zawodowym z 2019 r. (liceum, technikum, szkoła branżowa)

Uczeń:

 • sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”) (1.1);
 • analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej (1.5).

Sprzęt i materiały

 • czysta kartka papieru A4 dla każdego ucznia i/lub komputer z dostępem do internetu

Zajęcia krok po kroku

Wideo-inspiracja

Na początku lekcji obejrzyj z uczniami krótkie wideo, aby wprowadzić ich w temat mocnych i słabych stron.

Nasze propozycje:

Ważne! Zapoznaj się z zaproponowanymi materiałami wideo, zanim pokażesz je uczniom i upewnij się, że zgadzasz się z ich treścią. W tym artykule na blogu przeczytasz więcej o tym, jak wprowadzać wideo podczas lekcji: Dlaczego NIE puszczać filmów na zajęciach doradztwa zawodowego?

Porozmawiajcie o tym, co usłyszeliście:

 • Czym jest samoocena?
 • Jakie Wy macie mocne i słabe strony?
 • Czy częściej zauważacie u siebie zalety czy wady?
 • Skąd wiecie o swoich słabych i mocnych stronach? Czy zidentyfikowaliście je na podstawie Waszych doświadczeń i przemyśleń czy opinii innych osób?

 

Jak wziąć siebie pod mikroskop? Analiza własnych zasobów

Wartościowym narzędziem, które ułatwi refleksję nad swoimi zasobami, jest analiza SWOT – popularna technika, porządkująca informacje o naszych mocnych i słabych stronach. Nazwa SWOT to akronim pochodzący od angielskich słów określających cztery części analizy:

 • Strengths – mocne strony
 • Weaknesses – słabe strony
 • Opportunities – szanse, okazje, wypływające z mocnych stron
 • Threats – zagrożenia, wynikające ze słabych stron
figure

W tym pomyśle na lekcje skupicie się z uczniami na mocnych stronach i wypływających z nich szansach (pomijając słabe strony i zagrożenia, którym możecie się przyjrzeć innym razem).

Pamiętajcie, że mocne strony to pojęcie obejmujące nie tylko cechy charakteru, ale również umiejętności, wiedzę i zainteresowania.

figure

Jak przekuć mocne strony w szanse? Ćwiczenie

Celem ćwiczenia jest wzmocnienie uczniów i pokazanie, że niepowtarzalne zasoby wewnętrzne każdego z nich dają im szanse i potencjał rozwoju osobistego, a przez to także zawodowego.

KROK 1. Uczniowie wypisują swoje mocne strony w podziale na kategorie: cechy charakteru, umiejętności, wiedza, zainteresowania.

figure

Zachęć uczniów do wypisania jak największej liczby mocnych stron w każdej z kategorii. Lista może być tak długa, jak tylko zechcą.

KROK 2. Opowiedz uczniom, jak mocne strony przekładają się na życiowe szanse.

Omów na kilku przykładach, jakie szanse rozwoju mogą wynikać z posiadanych przez uczniów mocnych stron (przykłady możesz wymyślić sam lub skorzystać z pomysłów z obrazka). Każda mocna strona to supermoc, którą można wykorzystać na wiele sposobów!

figure

KROK 3. Uczniowie dopisują możliwe szanse rozwoju do wypisanych w pierwszym kroku mocnych stron.

Czas na pracę uczniów!

Jak widzieliście na wcześniejszych przykładach, posiadanie pewnych cech charakteru czy zainteresowań może ułatwić młodym ludziom np. ubieganie się o awans i/lub rozwinąć ich sieć kontaktów (nie tylko zawodowych!).

Zachęć do kreatywnego myślenia!

Zwróć uwagę uczniów, że nie chodzi o to, by wszystkie swoje mocne strony traktowali „interesownie". Ich dorosłe życie będzie się koncentrowało wokół różnych tematów, nie tylko pracy zawodowej. Zachęć młodych ludzi do tego, aby nie tylko wymyślali zawody, w których wskazana przez nich mocna strona może być przydatna, ale by pomyśleli również, jak może ona pozytywnie wpłynąć na ich rozwój. Warto przyjrzeć się własnym zasobom i wynikającym z nich możliwościom.

Wskazówka dla nauczyciela: jeśli ćwiczenie wykonujesz w pracy grupowej, pamiętaj, by nie wywoływać uczniów do odpowiedzi, bo niektórzy z nich mogą się krępować wskazywania swoich mocnych stron przy całej klasie.

Podsumowanie zajęć 

Podsumujcie zajęcia w formie krótkiej dyskusji:

 • Czy zidentyfikowaliście szanse, o których wcześniej nie myśleliście?
 • W czym może Wam pomóc analiza mocnych stron i szans?
 • Czy według Was warto koncentrować się na rozwijaniu mocnych stron, czy raczej na walce ze słabościami?

Treści z tego „Pomysłu na lekcję” możesz wykorzystać również podczas pracy indywidualnej z uczniami. Więcej o tym, jak prowadzić konsultacje doradcze, dowiesz się z Poradnika, który napisała doświadczona doradczyni zawodowa i członek zespołu Mapy Karier – Marta Wrzosek.

Jeśli przeprowadziłaś/eś zajęcia na podstawie tego pomysłu na lekcję, będziemy wdzięczni za wypełnienia anonimowego formularza feedbacku. Dzięki Twojej opinii będziemy mogli ulepszać nasze obecne i kolejne scenariusze zajęć. Dziękujemy!

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas na adres kontakt@mapakarier.org.

Inne pomysły na lekcje, które mogą Ci się spodobać:Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.