Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Serwisant urządzeń medycznych

Naprawiam uszkodzony sprzęt medyczny używany do diagnostyki i leczenia pacjentów.

Serwisant urządzeń medycznych

Naprawiam uszkodzony sprzęt medyczny używany do diagnostyki i leczenia pacjentów.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Bez sprawnej aparatury żaden szpital ani przychodnia nie mogłyby diagnozować i leczyć swoich pacjentów. Dzięki mojej pracy lekarze i pielęgniarki mogą bez przeszkód zajmować się chorymi, sprawnie rozpoznawać choroby, przeprowadzać skomplikowane zabiegi, podtrzymywać przy życiu pacjentów w śpiączce, precyzyjnie podawać im leki,….

Czym się zajmuję?

Pod moją opieką znajduje się najrozmaitszy sprzęt używany do diagnostyki i leczenia pacjentów: aparaty rentgenowskie, ultrasonografy - USG, elektrokardiografy - EKG, elektroencefalografy - EEG, urządzenia do magnetycznego rezonansu jądrowego - MR, tomografii komputerowej - TK, elektromiografii - EMG, audiometrii czy spirometrii, a także defibrylatory, pompy infuzyjne, respiratory, i inne.


Jak wygląda moja praca? Najczęściej wzywa się mnie do naprawienia jakiegoś urządzenia. Wtedy jadę do placówki i dokładnie sprawdzam, co jest przyczyną awarii, w tym celu rozmontowuję i oceniam stan poszczególnych podzespołów i części. Gdy znajdę uszkodzony element, naprawiam go lub wymieniam na nowy. Na koniec muszę jeszcze sprawdzić, czy po naprawie urządzenie działa bez zarzutu. Od poprawnego działania tej aparatury zależy przecież ludzkie życie i zdrowie. Częścią mojej pracy są też okresowe przeglądy urządzeń medycznych zainstalowanych w przychodni lub szpitalu.
Oceniam w jakim są stanie, mierzę parametry ich pracy, np. ilość emitowanego promieniowania rentgenowskiego, i sprawdzam, czy zgadzają się ze specyfikacją techniczną, wymieniam zużyte części na nowe. Zajmuję się jednak nie tylko sprzętem, który już jest używany. Do moich obowiązków należy też instalacja nowych urządzeń w placówce medycznej, która je zakupiła. Zazwyczaj przeprowadzam też wtedy szkolenie personelu z poprawnej obsługi danego sprzętu.
Biorę również udział w testach nowej aparatury medycznej, zanim zostanie dopuszczona do użycia. W ten sposób pomagam wykryć ewentualne problemy konstrukcyjne, które mogłyby sprawić, że proponowane urządzenie będzie np. często się psuć, albo że jego naprawa będzie trudna z powodu niewygodnego dostępu do wnętrza maszyny.


Co powinienem umieć? 

Nowoczesny sprzęt medyczny jest sterowany elektronicznie, do jego działania potrzebne są specjalnie napisane programy komputerowe, które nie tylko zapewniają bezproblemową pracę, ale też zapisują awarie, sygnalizują zużycie części, służą do gromadzenia i analizowania wyników badań, tworzenia baz danych pacjentów, dlatego muszę bardzo dobrze znać się na informatyce.


Na co dzień nie mogę się też obyć bez matematyki, a zwłaszcza analizy matematycznej i algebry liniowej. Ta wiedza jest mi potrzebna do interpretowania parametrów serwisowanych urządzeń, procesów technologicznych i układów mechanicznych. Pozwala mi też sprawnie diagnozować stan systemów elektronicznego sterowania sprzętem medycznym.
Poza tym muszę bardzo dobrze znać się na fizyce, a w szczególności na elektryczności, akustyce, magnetyzmie i optyce, ponieważ te zjawiska są najczęściej wykorzystywane w urządzeniach diagnostycznych i leczniczych, oprócz tego ważna jest znajomość materiałów używanych do budowy aparatury medycznej.
Muszę dobrze znać język angielski, żeby móc czytać anglojęzyczną literaturę fachową oraz dokumentację techniczną urządzeń, które serwisuję, brać udział w szkoleniach organizowanych przez zagranicznych producentów sprzętu oraz znaleźć dobrą pracę za granicą.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • odpowiedzialność
  • zdolności techniczne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach produkujących, naprawiających i serwisujących nowoczesny sprzęt medyczny.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.