Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista portów i terminali

Nadzoruję transport towarów i osób w portach morskich i rzecznych, terminalach lotniczych, kolejowych i samochodowych.

Specjalista portów i terminali

Nadzoruję transport towarów i osób w portach morskich i rzecznych, terminalach lotniczych, kolejowych i samochodowych.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę bo dzięki niej mam kontakt ze wspaniałymi maszynami i ludźmi z całego świata. Świadomość, że dzięki mnie pasażerowie mogą być spokojni o swój bagaż, sprawia mi wielką satysfakcję.

Czym się zajmuję?

Miejscem mojego zatrudnienia są nie tylko porty morskie i rzeczne, ale także terminale lotnicze, kolejowe oraz samochodowe. Mam za zadanie nadzorować transport towarów i osób. Jeśli pracuję w magazynie, pilnuję, aby pracownicy prawidłowo dokonywali przeładunku towarów. Organizuję ich zadania i dbam, żeby wszystko odbywało się zgodnie ze stworzonym przeze mnie planem. Ponadto mam obowiązek zabezpieczyć ładunek przed uszkodzeniami. To do moich zadań należy etykietowanie i znakowanie towarów, a także prowadzenie dokumentacji. Muszę mieć dużą wiedzę techniczną o pojazdach wodnych i powietrznych, które załadowuję. Pracując w terminalu mam bezpośredni kontakt z podróżnymi podczas dokonywania odpraw. Sporządzam dokumentację związaną z obsługą podróżnych. Udzielam im informacji dotyczących podróży i zawsze służę pomocą, kiedy tylko o to poproszą. 


Co powinienem umieć? 

Muszę potrafić organizować prace związane z przygotowywaniem środków transportu do podróży, z obsługą podróżnych w portach i terminalach oraz potrafić dbać o właściwe magazynowanie, składowanie oraz przeładunek rozmaitych towarów i ładunków. Muszę potrafić wypełniać wszystkie niezbędne dokumenty oraz znać przepisy prawa, których mam przestrzegać podczas pracy. 


Muszę znać się na infrastrukturze poszczególnych gałęzi transportu, wiedzieć, jakie są koszty związane z obsługą podróżnych w portach i terminalach. Muszę znać zasady obsługi podróżnych i wiedzieć, jakie są ich potrzeby, potrafić posługiwać się mapami i planami portów i terminali pasażerskich oraz rozkładami jazdy i planami rejsów. Muszę potrafić analizować oferty biur podróży pod kątem oczekiwań podróżnych oraz znać zasady przewożenia rzeczy lub bagażu w różnych środkach transportu. Muszę znać czynności jakie należy wykonać podczas odprawy pasażerów w portach i terminalach. Muszę wiedzieć, jakie dokumenty muszą posiadać podróżni podczas odprawy i podróży różnymi środkami transportu. 
Muszę znać środki transportu używane do przewozu ładunków w konkretnych gałęziach transportu, rozróżniać elementy infrastruktury portów i terminali, obliczać czas realizacji usług transportowych w portach i terminalach i wiedzieć, jakie urządzenia służą do załadunku, rozładunku i przewożenia towarów. Muszę znać różne typy magazynów i procesy magazynowe, potrafić właściwie rozmieszczać towary w magazynach, przygotowywać ładunki do przewozu. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • podzielność uwagi,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • samodzielność,
  • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w portach morskich i rzecznych, terminalach lotniczych, kolejowych, samochodowych, w firmach zajmujących się transportem i spedycją. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.