Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Górnik otworowy

Pracuję przy wydobyciu płynnych surowców mineralnych.

Górnik otworowy

Pracuję przy wydobyciu płynnych surowców mineralnych.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy jeżdżą samochody i pociągi, rolnicy mogą zbierać z pól wyższe plony, a my wszyscy - cieszyć się ciepłym domem i nieprzebraną paletą przedmiotów z tworzyw sztucznych. Beze mnie każdy posiłek byłby mdły, bo nie byłoby w nim soli.

Czym się zajmuję?

Pracuję w kopalni, w której surowiec: ropę, gaz, siarkę lub sól kamienną, wydobywa się przy pomocy maszyn wiertniczych. Do moich zadań należy zapoznanie się z dokumentacją techniczną planowanego odwiertu i stawianie masztów w miejscu, z którego będzie prowadzone wydobycie.


Poza tym przygotowuję i obsługuję urządzenia wiercące i wyciągające gaz, ropę, siarkę lub sól na powierzchnię, takie jak: głowice wydobywcze, adsorbery, pompy wgłębne, odśrodkowe i wyporowe, oczyszczalniki, aparaty wysokociśnieniowe, tłocznie ropne. Jeśli budowa złoża nie pozwala na zastosowanie standardowych sposobów wydobycia, wydobywam surowiec metodą wtórną, czyli poprzez wtłaczanie do złoża gazu, powietrza lub wody zimnej albo gorącej pod ciśnieniem, dzięki czemu ropa, siarka lub sól jest wypychana w kierunku rur odwiertu.
Aby zwiększyć wydobycie, mogę stosować metody specjalne, jak: szczelinowanie, czyli wpompowywanie do odwiertu wody z piaskiem i dodatkami chemicznymi, dzięki czemu powiększa się szczeliny w skałach, w których znajduje się złoże, kwasowanie, czyli rozpuszczanie skał węglanowych wokół złoża wtłaczanym do odwiertu kwasem solnym, fluorowodorowym, octowym lub mrówkowym, płukanie, czyli rozpuszczenie osadów nagromadzonych w rurach odwiertu, i cementowanie odwiertów, czyli uszczelnianie otworów i rur głębinowych cementem portlandzkim, aby ochronić rury przed korozją i zapobiegać przepływom gazu poza rurami na powierzchnię. Wydobyty surowiec trzeba oczyścić z zanieczyszczeń, np. odparowując z ropy lekkie węglowodory, usuwając z gazu siarkę i azot, a z siarki – niesiarkowe elementy złoża.
Obsługuję także urządzenia do transportu i magazynowania kopalin: zbiorniki magazynowe, rurociągi, pompy. Sprawdzam, ile metrów sześciennych surowca wydobyto w określonym czasie, analizując odczyty z urządzeń pomiarowych: pływakowskazów, manometrów, przepływomierzy. Sprawdzam stan wszystkich urządzeń wydobywczych i usuwam drobne awarie. Wydobywając siarkę posługuję się tzw. metodą podziemnego wytopu – do złoża przez rurociąg wtłaczam wodę o temperaturze ponad 150°C, aby stopić siarkę, a następnie pomagam jej wydostać się na powierzchnię tłocząc do złoża sprężone powietrze. Aby wydobyć sól w kopalni otworowej, stosuję metodę ługowania, czyli rozpuszczenia skrystalizowanej pod ziemią soli wodą i wypompowanie powstałej solanki na powierzchnię.


Co powinienem umieć? 

Muszę znać budowę geologiczną skorupy ziemskiej i rodzaje skał, wiedzieć, jak powstaje ropa naftowa i gaz ziemny oraz gdzie znajdują się złoża ropy, gazu, siarki i soli kamiennej, znać elementy tektoniki: fałdy, wysady solne, uskoki.


Muszę też dobrze znać fizykę, żeby wiedzieć, jakie ciśnienie ma mieć wtłaczana do złoża woda, powietrze albo mieszanka chemiczna, żeby najłatwiej wydobywać rurami gaz, ropę, siarkę lub solankę, i aby ich wydobycie było bezpieczne dla pracujących przy tym górników. Muszę dobrze znać parametry rur: grubość ścianek, średnica, ciężar, ilość i rodzaj złączy, oraz głowic wydobywczych: masa, konstrukcja, ciśnienie robocze, i wiedzieć, które można zastosować do wydobycia konkretnych kopalin.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy w zespole.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w kopalniach siarki, soli, ropy lub gazu, w firmach wykonujących wiercenia geologiczne i rozpoznawcze, w rafineriach, na platformach wiertniczych, w firmach zajmujących się wierceniem studni głębinowych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.