Zdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka automatyki i robotyki

Projektuję roboty przemysłowe, manipulatory, elementy oraz układy automatycznej regulacji maszyn i ich sterowania.

Inżynierka automatyki i robotyki

Projektuję roboty przemysłowe, manipulatory, elementy oraz układy automatycznej regulacji maszyn i ich sterowania.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo tworzone przeze mnie roboty i systemy automatyki ułatwiają nam życie, usprawniają pracę, zastępują ludzi w wykonywaniu rozmaitych niebezpiecznych czynności, takich jak rozbrajanie ładunków wybuchowych, usuwanie skażeń radioaktywnych.

Czym się zajmuję?

Projektuję roboty przemysłowe, manipulatory, elementy oraz układy automatycznej regulacji maszyn i ich sterowania. Tworzone przeze mnie roboty zajmują się malowaniem, spawaniem, montażem podzespołów i całych maszyn, np. samochodów, komputerów, rozbrajaniem bomb, gaszeniem pożarów, sprawdzaniem stopnia skażenia w strefach radioaktywnych – są wykorzystywane w wielu dziedzinach przemysłu, pomagają dbać o nasze bezpieczeństwo,…


Ja projektuję algorytmy, które sterują tymi robotami, oraz poszczególne układy, z których te maszyny są zbudowane. Częścią mojej pracy jest też projektowanie i programowanie czujników sensorycznych niezbędnych do prawidłowego działania maszyny. Opracowuję również dokumentację techniczną, na podstawie której produkuje się roboty oraz systemy automatycznego sterowania, kontroluję jakość gotowych produktów i sprawdzam, czy dobrze działają, a także stale poszukuję nowych zastosowań dla tych urządzeń i myślę nad tym, jak wykorzystywać roboty do usprawnienia czynności, które do tej pory wykonują ludzie. Nadzoruję produkcję tych nowoczesnych urządzeń, ich instalowanie i uruchamianie w zakładach pracy oraz naprawiam je, jeśli ulegną awarii.


Co powinnam umieć? 

Muszę potrafić zaprojektować sterowniki, zaprogramować robota tak, aby wykonywał określone czynności, znać rodzaje napędów, przekładni, chwytaków stosowane w robotach różnego typu, potrafić zaprojektować zarówno roboty stacjonarne jak i mobilne, znać się na systemach sterowania ich pracą.


Muszę znać się nie tylko na językach programowania, takich, jak C++, czy Python, systemach operacyjnych i bazach danych, ale też na sieciach komputerowych i systemach interaktywnych. Piszę przecież programy komputerowe i aplikacje sterujące pracą robotów lub innych autonomicznych maszyn, a do tego tworzę w specjalnych programach trójwymiarowe modele urządzeń, które projektuję.
Muszę świetnie znać się także na mechanice klasycznej, termodynamice, hydrodynamice, elektromagnetyzmie, elektrostatyce, optyce, ponieważ ta wiedza jest niezbędna do projektowania robotów i systemów automatyzacji, planowania i przeprowadzania eksperymentów oraz szukania nowych rozwiązań konstrukcyjnych.
Bardzo przydaje mi się znajomość matematyki i fizyki, żeby wiedzieć, jak budować algorytmy potrzebne do programowania pracy robotów, manipulatorów, czujników sensorycznych, systemów automatyzacji różnych maszyn i urządzeń, obliczania, jakie wymiary powinny mieć projektowane urządzenia i jakich materiałów trzeba użyć do ich konstruowania, żeby miały odpowiednią wytrzymałość. Muszę przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych, takich jak: masa, gęstość, moc, prędkość, ładunek elektryczny, praca, obliczać wytrzymałość materiałów używanych do budowy robotów.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • wyobraźnia przestrzenna,
  • dokładność,
  • cierpliwość,
  • kreatywność,
  • spostrzegawczość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć pracę w ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach projektowych, firmach produkujących roboty lub elementy i układy automatyki – wszędzie tam, gdzie projektuje się, tworzy lub wykorzystuje w praktyce te urządzenia.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.