Zdjęcie zawodu
W. męska

Rzeczniczka prasowa

Dbam o dobry wizerunek mojego klienta w mediach.

Rzeczniczka prasowa

Dbam o dobry wizerunek mojego klienta w mediach.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mnie firma, organizacja, marka lub osoba publiczna, dla której pracuję, ma zapewniony dobry kontakt z przedstawicielami mediów, fanami, partnerami biznesowymi, władzami lokalnymi. Wywołuję zainteresowanie moimi klientami i buduję ich pozytywny obraz w mediach, wychwytuję i prostuję nieprawdziwe "newsy" i nieścisłości oraz reaguję na krytyczne materiały prasowe, przedstawiające klientów w złym świetle.

Czym się zajmuję?

Reprezentuję firmę, instytucję lub organizację w mediach, odpowiadam za kontakt z dziennikarzami, ustalam, jakie informacje należy publikować w mediach społecznościowych. Organizuję konferencje prasowe, briefingu, śniadania prasowe, wyjazdy studyjne, podczas których na bieżąco odpowiadam na pytania zadawane przez dziennikarzy. Organizuję też wydarzenia promocyjne, np. dni otwarte, pikniki, spotkania z potencjalnymi sponsorami, które ukazują mojego klienta w dobrym świetle.


Oprócz tego udzielam wywiadów i uczestniczę w innych spotkaniach z przedstawicielami mediów. Zawsze bardzo dokładnie przygotowuję się do wystąpień w mediach, żeby móc udzielać wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi, i nie stracić zimnej krwi. Muszę jak najlepiej poznać klienta, dla którego mam pracować i branżę, w której działa, żeby nie dać się zaskoczyć podchwytliwymi pytaniami dziennikarzy, rozwiewać ich wątpliwości i budzić zaufanie. Wizerunek firmy, osoby lub organizacji, dla której pracuję, zależy przecież także od tego, jak ja sama wypadnę podczas wywiadów i konferencji prasowych.
Moja praca polega na opracowywaniu strategii komunikacji do mediów i przestrzeganiu jej. Chodzi o to, aby zaplanować, jakie informacje o konkretnej firmie będę udostępniać dziennikarzom, kiedy i w jaki sposób będę to robić, oraz jaki wizerunek firmy, organizacji, instytucji chcę dzięki temu zbudować.
Na bieżąco sprawdzam, co o naszej firmie publikuje się w mediach, przygotowuję firmowe newslettery, biuletyny, prowadzę naszą stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych.  


Co powinnam umieć? 

W mojej pracy korzystam ze sprzętu biurowego, muszę więc znać się na obsłudze komputera, kserokopiarki, kamery video, projektora multimedialnego, rzutnika, aparatów fotograficznych, dyktafonów. 


Przydaje się także prawo jazdy, żeby móc szybko i sprawnie dojeżdżać na miejsce planowanej konferencji prasowej, wywiadu, wydarzenia promocyjnego. 
W mojej pracy ważna jest znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego. Dzięki tej znajomości mogę udzielać wywiadów anglojęzycznym dziennikarzom i pisać notatki prasowe w tych językach; śledzić obcojęzyczne media i dementować obecne w nich fałszywe informacje o firmie, organizacji lub osobie publicznej, dla której pracuję; towarzyszyć moim klientom w zagranicznych wyjazdach. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • przebojowość,
  • otwartość, ponieważ moja praca polega przede wszystkim na kontaktach z ludźmi,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  • odporność na stres,
  • łatwość formułowania myśli,
  • płynne posługiwanie się słowem pisanym i mówionym,
  • dobra dykcja,
  • kreatywność,
  • pomysłowość,
  • poczucie humoru pozwalające wybrnąć z niezręcznych sytuacji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w każdej firmie, instytucji, organizacji,… która potrzebuje eksperta od kontaktów z mediami.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.