Zdjęcie zawodu
W. męska

Gazowniczka

Buduję sieci i instalacje gazowe.

Gazowniczka

Buduję sieci i instalacje gazowe.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy gaz nie zagraża mieszkańcom terenów, przez które jest przesyłany, instalacje gazowe są dobrze podłączone, a my wszyscy możemy ogrzewać gazem domy, biura, zakłady produkcyjne, gotować na kuchenkach gazowych, podgrzewać gazem wodę w instalacjach sanitarnych,…

Czym się zajmuję?

Gaz ziemny to jedno z najpopularniejszych paliw. Służy nam do ogrzewania pomieszczeń, gotowania na kuchenkach gazowych, w piecach chlebowych, ogrzewania wody. Jest też wykorzystywany w wielu procesach produkcyjnych. Tam, gdzie jest potrzebny dostarczają go sieci gazowe. Budową i remontem tych sieci oraz instalacji gazowych zajmuje się fachowiec taki jak ja. Na czym polega moja praca? 


Montuję rurociągi przesyłające gaz oraz instalacje gazowe w budynkach. Eksploatuję te sieci i instalacje, czyli oceniam też stan techniczny wszystkich rur, zaworów i innych elementów rurociągów i przyłączy gazowych, konserwuję je, remontuję i naprawiam usterki, a także sprawdzam, czy gaz, który jest nimi transportowany, ma odpowiednie ciśnienie. Do moich obowiązków należy też modernizacja sieci i instalacji gazowych, czyli np. okresowa wymiana rur na nowe, zrobione z lepszych materiałów. Podczas prac montażowych robię próby szczelności przewodów gazowych wewnętrznych i zewnętrznych, używając do tego pomp i manometrów. 


Co powinnam umieć?

Muszę znać się na fizyce, żeby wiedzieć, jakiego przekroju powinny być rury doprowadzające gaz do poszczególnych budynków, a jakiego te, które tworzą rurociągi dostarczające gaz do większego obszaru, np. miasta, dzielnicy, żeby wytrzymać określone ciśnienie przesyłanego nimi gazu, znać się na rodzajach materiałów, z których są wykonywane rury, zawory, i inne elementy instalacji i sieci gazowych, żeby np. wiedzieć, jakimi metodami i w jakich warunkach należy je łączyć, by uzyskać trwały, szczelny przewód i gdzie należy zakładać elementy redukujące ciśnienie. Muszę umieć dobierać odpowiednie narzędzia i metody do ich montażu, konserwacji i naprawy. 


W moim zawodzie bardzo ważna jest znajomość rodzajów paliw gazowych: gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, biogaz, wiedza dotycząca ich prędkości spalania, gęstości, granicy wybuchowości, czyli tego, jakie stężenie gazu w mieszaninie z powietrzem może doprowadzić do wybuchu, ciśnienia, pod jakim należy je transportować w gazociągach, instalacjach. 
Muszę potrafić używać specjalistycznych narzędzi i urządzeń, takich jak obcinaki rolkowe i segmentowe, nożyce do rur, piły brzeszczotowe i taśmowe, śluzy do pomiaru ciśnienia, rozpieracze, klucze zaciskowe, poziomice, tłoki do czyszczenia rurociągów, korki ciśnieniowe, pompy do prób ciśnieniowych, manometry. Oprócz tego muszę potrafić posługiwać się rysunkiem technicznym, żeby móc tworzyć i odczytywać plany instalacji i sieci gazowych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • szybki refleks,
  • samodzielność,
  • dokładność,
  • rzetelność,
  • podzielność uwagi,
  • odporność na stres,
  • wytrwałość,
  • cierpliwość,
  • umiejętność pracy w szybkim tempie,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć pracę w firmach zajmujących się produkowaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem gazu; montujących instalacje gazowe w domach mieszkalnych, zakładach pracy, w przedsiębiorstwach budujących i remontujących sieci gazowe, mogę też założyć własną działalność.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.