Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Kominiarz

Sprawdzam drożność przewodów wentylacyjnych.

Kominiarz

Sprawdzam drożność przewodów wentylacyjnych.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy klienci, których kominy sprawdzam, mają pewność, że mogą bezpiecznie używać swoich pieców i że ich mieszkania są właściwie wentylowane. Wizyta kominiarza może nawet uratować im życie – jeśli w porę zauważę i naprawię niedrożny przewód kominowy lub wentylacyjny, mogę uchronić ich przed zatruciem czadem.

Czym się zajmuję?

Można powiedzieć, że dbam o bezpieczeństwo wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z kominami, a więc nie tylko w jednorodzinnych domach z kominkiem, ale także tam, gdzie są przewody spalinowe i wentylacyjne, czyli w zasadzie we wszystkich budynkach. Sprawdzam ich stan, robię okresowe przeglądy, a w razie potrzeby czyszczę i naprawiam wszelkie rozszczelnienia i inne usterki. 


Oceniam też jakość nowo zbudowanych kominów i przewodów i wydaję opinię o tym, czy można je bezpiecznie użytkować. Sam też potrafię zbudować kominek czy piec. Oprócz tego wydaję opinie na temat prawidłowości podłączenia do rozmaitych przewodów kuchenek, pieców grzewczych i instalacji wentylacyjnych. 
Sprawdzam stan i czyszczę nie tylko kominy znajdujące się w budynkach mieszkalnych, ale także wolno stojące, czyli przemysłowe, budowane w fabrykach, hutach. Czyszczę także komory, w których wędzi się wędliny, mięso, ryby, kotły wytwarzające parę, oraz paleniska kotłów nisko- i wysokoprężnych. Zdarza się, że w kominach fabrycznych, które sprawdzam, są dziury, które trzeba zamurować, dlatego muszę znać się na pracach murarskich. 


Co powinienem umieć? 

Muszę umieć rozpoznać, jakich materiałów budowlanych użyto do konstrukcji danego komina czy przewodów wentylacyjnych, znać typy pieców i przewodów kominowych oraz umieć je rozpoznawać na podstawie rysunków, fotografii, ustnych opisów klientów. Muszę wiedzieć, jak powinny być zrobione podłączenia pieców do przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych, żeby móc oceniać, czy te instalacje są wykonane prawidłowo. 


Muszę znać się na rodzajach narzędzi kominiarskich i murarskich: kule kominiarskie, wyciory, miotełki, pędzle, packi, kielnie, klucze, worek na sadzę, pojemnik na zaprawę, drabina kominiarska, czyściwo, cegły, kafle, glina, oraz sprzętu pomiarowego: pion murarski, poziomica, anemometr do badania ciągu kominowego, kamera wideo do przewodów kominowych, aparat do pomiaru spalin, i umieć je dobierać w zależności od rodzaju pracy, jaką mam wykonać. 
Muszę potrafić oceniać stan techniczny komina i przewodów, które do niego prowadzą, oraz określać przyczyny złego ciągu, gdy dym wraca do pomieszczenia, zamiast uchodzić przez komin. Po zlokalizowaniu usterek, nieszczelności, przewężeń, np. gniazd założonych przez ptaki na kominie, muszę usunąć te problemy. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odpowiedzialność,
  • skrupulatność,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • opanowanie,
  • odwaga.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w jednej z prywatnych firm kominiarskich, lub otworzyć własną praktykę.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.