Zdjęcie zawodu
W. męska

Analityczka dozoru jądrowego

Sprawdzam dokumentację techniczną dotyczącą bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej.

Analityczka dozoru jądrowego

Sprawdzam dokumentację techniczną dotyczącą bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej.


WERSJA męska

⚠ BRAK DANYCH

Dane o zatrudnieniu i zarobkach nie są dostępne, ponieważ ten zawód nie jest jeszcze przypisany do żadnej z grup badanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Co to jest grupa zawodowa?

Są to zawody pogrupowane według podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W Mapie Karier wykorzystujemy podział na tzw. grupy średnie z Klasyfikacji zawodów i specjalności, dla których dysponujemy danymi o zarobkach i wielkości rynku pracy z Głównego Urzędu Statystycznego.