ZAWÓD PRZYSZŁOŚCIZdjęcie zawodu
W. męska

Cyfrowa lingwistka

Opracowuję programy służące do komunikowania się ludzi z komputerami i do tłumaczeń automatycznych.

Cyfrowa lingwistka

Opracowuję programy służące do komunikowania się ludzi z komputerami i do tłumaczeń automatycznych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo na co dzień mam do czynienia z nowoczesnymi technologiami i sprzętem komputerowym. Usprawniając komunikowanie się między ludźmi a elektronicznymi urządzeniami ułatwiam życie nie tylko innym, ale też i sobie.

Czym się zajmuję?

Cyfrowa lingwistyka jest nową interdyscyplinarną dziedziną nauki, a w ostatnich latach szybko się rozwija. Łączy w sobie językoznawstwo i informatykę, pozwalając ludziom doskonalić umiejętności komunikowania się z elektronicznymi urządzeniami. Dzięki niej możemy łatwiej współpracować z komputerami przy wykonywaniu różnych zadań potrzebnych w pracy i codziennym życiu. 


Usprawniam opartą na ludzkiej mowie komunikację ludzi z elektronicznymi urządzeniami oraz tworzę systemy służące do tłumaczenia wypowiedzi ustnych lub pisemnych z jednego języka na inny. Opracowuję też programy służące do rozpoznawania i syntezy mowy oraz do interaktywnej nauki języków obcych… 
Moje programy służą do tłumaczenia wypowiedzi ustnych lub pisemnych w sposób, który jak najwierniej oddaje ich znaczenie w innym języku, choć niekoniecznie tłumaczy \"słowo w słowo\". Może to być np. tłumaczenie semantyczne, czyli takie, w którym dopuszczalne jest parafrazowanie i używanie odpowiadających znaczeniowo wyrażeń z innego języka. I tak, mój algorytm tłumacząc zdanie zawierające polskie powiedzenie \"umieram z nudów\" na inny język, powinien wykorzystać właściwe dla tego języka określenie oznaczające bycie niesamowicie znudzonym. Takie tłumaczenia brzmią naturalniej i jednocześnie lepiej oddają sens oryginalnego tekstu niż dosłowne tłumaczenia poszczególnych słów.  
Muszę też brać pod uwagę, że znaczenie wyrazów lub wyrażeń często zależy od kontekstu konkretnego zdania. Aby tworzony przeze mnie program mógł rozpoznawać niuanse rozmaitych języków i tłumaczyć je na inne języki, muszę najpierw zgromadzić mnóstwo danych. Mogę wykorzystywać własną wiedzę, jeśli znam zawiłości jakiegoś języka, bo uczyłam się filologii, albo korzystać z dostępnych słowników, baz danych czy wsparcia językoznawców.
Informacje lingwistyczne wykorzystuję nie tylko przy tworzeniu programów do tłumaczenia, ale też przy opracowywaniu systemów służących do sterowania różnymi urządzeniami przy pomocy głosu. Komunikując się z inteligentnym sprzętem domowym lub komputerem chcemy, żeby reagował na nasze polecenia szybko i precyzyjnie, to znaczy, żeby nas dobrze rozumiał, dlatego tak ważne jest, żeby potrafił rozpoznawać wyrażenia używane w mowie potocznej i radził sobie z różną wymową i nie zawsze najlepszą dykcją osób wydających polecenia. 
Tworzę też systemy wyszukiwania semantycznego w wyszukiwarkach internetowych. Takie wyszukiwanie pozwala znaleźć nie tylko dokładne słowa kluczowe i frazy, ale stara się zrozumieć cały kontekst pisanego zapytania i na tej podstawie dobrać pasujące wyniki. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać różne języki programowania, jak JavaScript, PHP, Python, czy Ruby on Rails i potrafić sprawnie się nimi posługiwać. Muszę potrafić tworzyć systemy językowe do tłumaczenia semantycznego tekstu i mowy, do wyszukiwania semantycznego w internecie, do tworzenia interaktywnych kursów językowych, programować chatboty potrafiące „rozmawiać” z użytkownikami stron internetowych oraz interfejsy zamieniające ludzką mowę na polecenia zrozumiałe dla komputerów i inteligentnych sprzętów. 


W mojej pracy ważna jest świetna znajomość matematyki, bo dzięki niej mogę opracowywać i analizować algorytmy niezbędne do tworzenia nowych programów służących m.in. do komunikacji między ludźmi a elektronicznym sprzętem, do wyszukiwania treści w internecie czy do nauki języków obcych. 
Muszę dobrze znać język angielski, bo programy komputerowe, których używam, mają angielski interfejs. Znajomość tego języka pozwala mi także czytać literaturę fachową, w większości napisaną po angielsku, oraz znaleźć dobrą pracę za granicą lub w firmach o międzynarodowym zespole. 
Powinnam znać przynajmniej jeden język na poziomie filologii, żeby znać rządzące nim zasady, takie jak prawa odmiany czy następstwa czasów i umieć rozpoznawać części składowe, żeby potrafić tworzyć dobre programy do tłumaczenia semantycznego. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • samodzielność,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność znajdowania niesztampowych rozwiązań,
  • skrupulatność,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • zdolność do ciągłego rozwoju i samokształcenia.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach z branży IT, na uczelniach wyższych, u producentów nowoczesnego sprzętu elektronicznego. 


Źródła:

Digital Linguistics [ENG],

The Research Group in Digital Linguistics [ENG]


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.