Zdjęcie zawodu
W. męska

Koordynatorka pracy zdalnej

Dbam jakość i komfort pracy osób pracujących zdalnie.

Koordynatorka pracy zdalnej

Dbam jakość i komfort pracy osób pracujących zdalnie.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Optymalizacja stanowiska pracy osobom pracującym zdalnie sprawia mi wiele satysfakcji. Cieszę się, kiedy dzięki mojej pomocy mogą pracować wydajnie, w jak najlepszych warunkach. Doświadczenie zdobyte podczas pracy pomaga mi także w życiu prywatnym. Znajomi i rodzina też często proszą mnie, żebym podpowiedziała im, jak mogą poprawić swoje otoczenie podczas pracy zdalnej.

Czym się zajmuję?

Koordynuję pracę osób zatrudnionych w firmie, przedsiębiorstwie, czy instytucji, a działających zdalnie. Praca wykonywana przez pracownika na rzecz pracodawcy poza biurem, np. we własnym domu lub innym miejscu czasowego pobytu, staje się coraz popularniejsza. Plusem jest m.in. brak konieczności dojazdów do pracy, co oszczędza pracownikowi czas i pieniądze. Jednocześnie firma zatrudniająca w takim trybie może wynająć mniejsze, a przez to często tańsze biuro, bo wie, że nie wszyscy pracownicy będą pojawiać się w nim codziennie. Oprócz zalet praca zdalna ma jednak i swoje wady, albo lepiej powiedzieć - wyzwania. Pracę z domu mogą utrudniać m.in. dzieci lub inni członkowie rodziny albo współlokatorzy, z którymi pracownik musi dzielić tę samą przestrzeń. Brak wydzielonego pomieszczenia naraża zdalnego pracownika na hałas i utrudnia mu skupienie się na wykonywaniu obowiązków zawodowych w miejscu kojarzącym się z odpoczynkiem i „pozapracową” aktywnością. U wielu osób pracujących w tym trybie pojawia się poczucie, że cały czas jest się w pracy i trudności w przestawieniu się na tryb odpoczynku. Moim zadaniem jest pomaganie pracownikom w rozwiązaniu tych problemów i zapewnieniu im jak najlepszych warunków do efektywnej pracy. 


Do moich obowiązków należą regularne kontakty z każdą z osób pracujących zdalnie, niezależnie od tego, czy swoje obowiązki wykonuje zdalnie przez cały czas, czy też np. tylko kilka dni w tygodniu. Chcę jak najwięcej dowiedzieć się od konkretnego pracownika o tym, co sprawia mu trudność w pracy poza biurem i w porozumieniu z kierownictwem firmy ustalam, co można zrobić, żeby mu pomóc. Może to być np. przesunięcie godzin pracy tak, żeby umożliwić pracownikowi opiekę nad dziećmi na zmianę z partnerem lub innym członkiem rodziny, wyposażenie pracownika w fotel ergonomiczny, słuchawki z mikrofonem, lepszej jakości laptop, ustalenie, że wideokonferencje z udziałem osoby pracującej zdalnie będą odbywać się w godzinach, gdy najłatwiej jest się jej skupić na pracy lub w porze, kiedy nikt z domowników nie będzie jej przeszkadzać. 
Dbam o to, żeby wszyscy pracownicy firmy wiedzieli o tych ustaleniach i szanowali je. Do moich obowiązków należy też rozwiązywanie problemów, które pojawiają się w trakcie świadczenia pracy zdalnej, takie jak choroba własna lub członka rodziny, zmiana sytuacji mieszkaniowej, trudności w komunikacji ze współpracownikami, problemy ze sprzętem lub łączem internetowym. Pracownik zgłasza to do mnie, a ja na bieżąco szukam rozwiązań. Dysponując wiedzą o wadach i zaletach pracy zdalnej oraz o sprawdzonych sposobach organizowania pracy z domu pomagam w przygotowaniu i wdrożeniu się do tego typu pracy osobom, które dotychczas pracowały w biurze, ale zamierzają całkowicie lub częściowo przejść na pracę zdalną. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na zarządzaniu zasobami ludzkimi, potrafić koordynować pracę zdalnych pracowników, wiedzieć, jakie pomysły można wdrożyć, żeby lepiej im się pracowało, umieć wdrażać nowych pracowników do pracy spoza biura oraz potrafić rozwiązywać problemy w komunikacji między pracownikami pracującymi zdalnie i tymi przychodzącymi do biura. 


Muszę potrafić sprawnie posługiwać się aplikacjami służącymi do prowadzenia wideorozmów, organizacji pracy i komunikacji między pracownikami, np. Google Meet, Zoom, Trello, Slack, Jira. Muszę wiedzieć, jaki sprzęt, np. słuchawki, kamery internetowe, laptopy, dyski zewnętrzne, myszki ergonomiczne, biurka czy fotele usprawni zdalną pracę. 
Muszę dobrze znać język angielski, żeby móc sprawnie komunikować się z anglojęzycznymi pracownikami i/lub zarządem firmy, w której pracuję. Znajomość tego języka pozwala mi też śledzić w internecie nowości z mojej dziedziny oraz uczestniczyć w zagranicznych kursach i szkoleniach dotyczących koordynowania pracy zdalnej. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • kreatywność i umiejętność znajdowania niestandardowych rozwiązań,
  • empatia,
  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • wyrozumiałość,
  • cierpliwość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć pracę w firmach, instytucjach, przedsiębiorstwach – wszędzie tam, gdzie zatrudnione są osoby pracujące zdalnie. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.