Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Inżynier audiowizualny

Zapewniam wysoką jakość techniczną audycji radiowych, telewizyjnych i przekazów w sieci.

Inżynier audiowizualny

Zapewniam wysoką jakość techniczną audycji radiowych, telewizyjnych i przekazów w sieci.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię to, co robię, bo w pracy wciąż czekają na mnie nowe wyzwania, codziennie mogę poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności, mam do czynienia z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem, poznaję też ciekawych ludzi. Szukanie nowych sposobów zapewniania krystalicznego obrazu i idealnego dźwięku sprawia mi wiele satysfakcji.

Czym się zajmuję?

Jako inżynier audiowizualny odpowiadam za wysoką jakość techniczną programów. Dbam o to, żeby transmisje odbywały się zgodnie z najwyższymi standardami audio-wideo, aby widzowie lub słuchacze słuchając i oglądając nagrania lub audycje nadawane na żywo cieszyli się czystym dźwiękiem i ostrym obrazem, bez zakłóceń, zniekształceń i przekłamań kolorów. Do mnie należy też idealna synchronizacja obrazu z dźwiękiem w trakcie przekazu. 


Jak to osiągam? Projektuję i konfiguruję niezbędne oprogramowanie do nagrywania i nadawania audycji multimedialnych oraz do zamiany dźwięku lub obrazu nagranego w jednym formacie na inny. Mogę też zajmować się projektowaniem nowego sprzętu niezbędnego do realizacji nagrań i transmisji audio i wideo. Dbam, by wszystkie urządzenia w studiu były właściwie zainstalowane, testuję czy sprawnie działają i utrzymuję je w dobrym stanie technicznym. Lokalizuję i usuwam ewentualne usterki oraz zamawiam w sieci potrzebne części. Projektuję też nowe, dopasowane do potrzeb konkretnego studia radiowego lub telewizyjnego, albo konkretnego projektu, rozwiązania elektroniczne. 
Współpracuję z innymi technikami, producentami radiowymi lub telewizyjnymi, kierownikami studiów, prezenterami, muzykami… Pracuję nie tylko w biurach, czy studiach nagraniowych, ale także w plenerze. Czasem muszę sporo podróżować, np. jeśli uczestniczę w realizacji programów nagrywanych cyklicznie w różnych zakątkach kraju. Bywa, że tam, gdzie mnie wyślą, jest niebezpiecznie, np. podczas pracy w strefach klęsk żywiołowych albo działań wojennych. 


Co powinienem umieć? 

Muszę dobrze znać informatykę, potrafić pracować z różnymi systemami operacyjnymi: Windows, OS X, Linux, tworzyć oprogramowanie służące do nagrywania dźwięku i obrazu w wysokiej jakości oraz do ich synchronizacji, umieć przetwarzać pliki dźwiękowe i wideo, posługiwać się programami komputerowymi służącymi do projektowania ustawienia mikrofonów, kamer i głośników w określonej przestrzeni, a także sprzętu niezbędnego w mojej pracy. 


Muszę znać matematykę, żeby móc opracowywać algorytmy niezbędne do tworzenia nowych programów komputerowych do nagrywania, przetwarzania oraz synchronizacji obrazu i dźwięku. 
Muszę znać się na fizyce, a zwłaszcza na optyce, akustyce i elektryczności, wiedzieć, jakie zjawiska powodują zniekształcenia dźwięku lub obrazu i wiedzieć, jak je niwelować. Muszę znać się na budowie i działaniu sprzętu wykorzystywanego do nagrywania audycji oraz do przetwarzania obrazu i dźwięku, takiego jak: kamery, miksery wizyjne, rejestratory cyfrowe, mikrofony. 
Muszę potrafić projektować urządzenia i instalacje służące do nagrywania i transmitowania obrazu i dźwięku, realizować różne formy nagrań radiowych i telewizyjnych oraz znać analogowe, taśmowe i cyfrowe formaty obrazu i dźwięku i umieć je konwertować w zależności od potrzeb klienta. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dokładność,
  • sumienność,
  • odporność na stres,
  • spostrzegawczość,
  • kreatywność,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • umiejętność pracy w zespole. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej i cyfrowej, w radiu, studiach nagrań lub w firmach produkujących specjalistyczny sprzęt niezbędny przy realizacji nagrań audio i wideo. Mogę też założyć własną działalność gospodarczą i pracować dla różnych klientów, wykonując konkretne zlecenia.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.