Mapa Karier v 4.0.0

Kotwice mojej kariery

Autor: Zespół Mapy Karier; Ostatnia aktualizacja: 07.03.2023

Dlaczego pracujemy? Co nas motywuje? Poznajcie kotwice kariery i przekonajcie się, że praca w zgodzie z własnymi wartościami to droga do spełnienia i satysfakcji zawodowej.

picture

Ten pomysł na lekcję możesz także pobrać w formacie PDF tutaj.

Etap edukacyjny

 • klasy VII-VIII szkoły podstawowej;
 • szkoły ponadpodstawowe.

Cel zajęć

 • Uczeń uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka oraz wskazuje wartości, którymi chciałby się kierować w przyszłych wyborach edukacyjno-zawodowych.

Realizowany punkt z rozporządzenia o doradztwie zawodowym z 2019 r. (kl. VII-VIII szkoły podstawowej)

Uczeń:

 • określa własną hierarchię wartości i potrzeb (1.7);
 • uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka (2.4);
 • wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową (2.6).

Realizowany punkt z rozporządzenia o doradztwie zawodowym z 2019 r. (liceum, technikum, szkoła branżowa 1 st.)

 • Uczeń określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową (1.6.).

Sprzęt i materiały

Przynajmniej jedno urządzenie z dostępem do Internetu na dwójkę uczniów i Załącznik 1: osiem kotwic kariery

Zajęcia krok po kroku

Rozgrzewka - dyskusja o pracy

Rozpocznijcie lekcję od luźnej dyskusji o znaczeniu pracy i pieniędzy:

 • Co to jest praca? Jak byście zdefiniowali to słowo?
 • Czym różni się praca od innych czynności w życiu?
 • Jaka może być praca? Jakie przymiotniki mogą opisywać pracę?
 • Z czym kojarzy Wam się praca? Zapisuj odpowiedzi uczniów na tablicy.

Dlaczego i po co ludzie chodzą do pracy?

Podziel klasę na kilka dużych grup (co najmniej 4-osobowych). Poproś każdą grupę o wypisanie przynajmniej 10 powodów, dla których ludzie pracują. Pomyślcie o motywacjach Waszych, Waszych rodziców, znajomych lub osób znanych z mediów.

Po zakończeniu pracy w grupach, stwórzcie na tablicy wspólną listę z powodami, dla których ludzie pracują.

Osiem kotwic kariery - teoria

Przedstaw klasie koncepcję ośmiu kotwic kariery Edgara Scheina.

Edgar Schein, badacz i psycholog, zidentyfikował główne czynniki wpływające na wybory zawodowe ludzi oraz ich satysfakcję w pracy. Każdy z nas w swoim życiu zawodowym kieruje się przede wszystkim jedną lub dwiema wybranymi kotwicami. Przystępny i praktyczny opis kotwic znajdziesz tutaj.

Zapisz nazwy kotwic na tablicy lub wyświetl przygotowany przez nas materiał (Załącznik 1).  

figure

Omówcie, czym charakteryzują się kolejne kotwice, najlepiej na przykładach, tak aby uczniowie zrozumieli te pojęcia i byli gotowi do dalszej pracy.

Które kotwice są dla mnie najważniejsze?

Poproś każdego ucznia o wybór i zapisanie dwóch kotwic (spośród podanych), którymi chciał(a)by kierować się w wyborze przyszłej pracy lub o uporządkowanie kotwic od najbardziej do najmniej ważnej.

Drugą wersję powyższego ćwiczenia przeprowadzisz w atrakcyjny sposób z wykorzystaniem narzędzia Mentimeter, w którym uczniowie mogą uporządkować kotwice kariery w kolejności od tych, które są dla nich najważniejsze, do tych, które są najmniej ważne, korzystając z opcji Rankings. Głosowanie jest anonimowe, więc efektem pracy uczniów będzie ranking kotwic całej klasy.

figure

Uczniowie mogą również wykonać test, aby sprawdzić, które kotwice kariery są im najbliższe: Testu Wartości Pracy. Jest on dość długi, więc sugerujemy, aby chętni uczniowie wykonali go w domu.

Jakie ścieżki kariery są zgodne z moimi kotwicami?

Czas na wykorzystanie Mapy Karier! Zadaniem uczniów jest wejście w zakładkę Ścieżki Kariery i znalezienie trzech zawodów, które:

 • podobają im się pod kątem wykonywanych zadań;
 • spełniają (prawdopodobnie) najważniejsze dla nich kotwice kariery.

Zaproś uczniów do rozmowy w parach i przytoczenia przykładów:

W jaki sposób wybrane ścieżki kariery realizują Twoje wartości?

Uwaga! Jeżeli uczniowie będą się w tym ćwiczeniu kierować wielkością zarobków, zwróć ich uwagę na to, że podane wynagrodzenia w Mapie Karier są orientacyjne i uśrednione dla większej grupy zawodów – tak naprawdę w każdym zawodzie można zarabiać zarówno więcej, jak i mniej od podanej kwoty.

Do czego mi się to przyda?

Podsumujcie zajęcia:

 • Czy myśleliście wcześniej o wyborze przyszłej pracy pod kątem Waszych wartości i motywacji, a nie tylko specyfiki pracy?
 • Dlaczego praca w zgodzie ze swoimi wartościami i potrzebami jest ważna? Czy znacie osoby, które pracują zgodnie ze swoimi wartościami lub przeciwko nim?
 • Jak sądzicie, czy kotwice kariery, które zidentyfikowaliście na dzisiejszej lekcji, będą się jeszcze zmieniać w przyszłości, czy raczej pozostaną takie same? Dlaczego?

Jeśli przeprowadziłaś/eś zajęcia na podstawie tego pomysłu na lekcję, będziemy wdzięczni za wypełnienia anonimowego formularza feedbacku. Dzięki Twojej opinii będziemy mogli ulepszać nasze obecne i kolejne scenariusze zajęć. Dziękujemy!

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas na adres kontakt@mapakarier.org.

Inne pomysły na lekcje, które mogą Ci się spodobać:

Miękkie lądowanie Twoich uczniów? Kompetencje miękkie!

Zakręcona biografia

Zawody wczoraj, dziś, jutro i pojutrzeTekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.