Zdjęcie zawodu
W. męska

Magazynierka

Przyjmuję w magazynie dostarczane towary, ustawiam je w odpowiednim miejscu, nadzoruję ich przechowywanie i wydaję je z magazynu.

Magazynierka

Przyjmuję w magazynie dostarczane towary, ustawiam je w odpowiednim miejscu, nadzoruję ich przechowywanie i wydaję je z magazynu.


WERSJA męska

Statystyki dla grupy: Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, rok 2022.

RYNEK PRACY

Wielkość rynku pracyB.DUŻY
276 900 Liczba zatrudnionych należących do tej grupy
24 %
Pracowników tej grupy w Polsce to kobiety
5 %
Pracowników tej grupy pracuje w sektorze publicznym

ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO

Wysokość zarobkówMAŁE
5350 ZŁ
Wartość średnia dla tej grupy zawodowej
-8%
Zarobki kobiet są o 8% niższe niż mężczyzn
-16%
Średnie zarobki są o 16% niższe niż średnia krajowa
Co to jest grupa zawodowa?

Są to zawody pogrupowane według podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W Mapie Karier wykorzystujemy podział na tzw. grupy średnie z Klasyfikacji zawodów i specjalności, dla których dysponujemy danymi o zarobkach i wielkości rynku pracy z Głównego Urzędu Statystycznego.