Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Wywiadowca gospodarczy

Szukam w dostępnych legalnie źródłach informacji o rynku i firmach.

Wywiadowca gospodarczy

Szukam w dostępnych legalnie źródłach informacji o rynku i firmach.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mnie klienci zdobywają informacje o rynku oraz konkurencji dla swoich produktów lub usług. Te informacje pomagają im w podejmowaniu kluczowych decyzji, np. o podjęciu z kimś współpracy albo wysłaniu zamówienia do nowego kontrahenta, i opracowywaniu planów rozwoju firmy.

Czym się zajmuję?

Jako wywiadowca gospodarczy, na zlecenie moich klientów gromadzę informacje: dane o liczbie konkurencyjnych firm z tej samej branży, o produktach, jakie oferują, strategiach cenowych. np. gratisy, opusty, rabaty, ale także o ich kondycji finansowej, strategiach marketingowych, stosowanych technologiach, planowanych działaniach, takich jak: nowe towary, nowe usługi, nowe reklamy. Chodzi też o sprawdzenie wiarygodności potencjalnych kontrahentów, współpracowników, dostawców czy kooperantów, mogę więc na życzenie klienta sprawdzać ich historię w BIG, czyli Biurze Informacji Gospodarczej, i BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej, śledzić powiązania osobowe między spółkami, np. badając skład zarządów; oceniać przepływ kapitałów, wcześniejsze inwestycje i ich efekty, opinie wcześniejszych kontrahentów lub dostawców i wiele, wiele innych danych. 


W oparciu o nie tworzę np. bazę firm zajmujących się produkcją podobnych wyrobów lub dostarczaniem podobnych usług, uwzględniając zarówno bezpośrednią konkurencję, np. producentów podobnego sprzętu AGD, jak i firmy tworzące substytuty takich wyrobów, np. tańsze, gorszej jakości, nieposiadające tak wielu funkcji, częściej ulegające awariom. Analizując te dane określam, które firmy są kluczowymi konkurentami mojego klienta i gromadzę szczegółowe dane na ich temat. Potem wyciągam wnioski ze zgromadzonych danych i przedstawiam je zleceniodawcy. Na przykład kalkuluję szanse powodzenia inwestycji biorąc pod uwagę koszty, osiągnięcia i plany konkurencyjnych firm, nasycenie rynku podobnymi produktami. 


Co powinienem umieć?

Muszę znać się na ekonomii i matematyce. Dane do swoich analiz pozyskuję z różnych źródeł informacji, takich jak oficjalne rejestry i wykazy, bazy danych urzędów, np. GUS, biura patentowe, Izby handlowe, organizacje konsumenckie, sprawozdania finansowe i raporty giełdowe firm, artykuły w czasopismach branżowych, komunikaty prasowe, przekazy marketingowe, informacje na stronach internetowych. 


Muszę potrafić korzystać z internetowych baz danych firm i różnych instytucji, wyszukiwać potrzebne informacje na stronach internetowych firm, ich profilach w mediach społecznościowych, elektronicznych wersjach czasopism branżowych i lokalnych oraz wyciągać z takich źródeł nie zawsze oczywiste wnioski. Do ich przeszukiwania wykorzystuję rozmaite algorytmy, które często muszę sam napisać, bo są one dedykowane dla konkretnego zlecenia. Niezbędna jest mi przy tym dobra znajomość informatyki, która przydaje się też przy agregowaniu danych, umiejętności ich zestawiania na różne sposoby, tworzenia raportów w formie prezentacji multimedialnych.
Muszę znać się na funkcjonowaniu naszego państwa, znać przepisy o działalności gospodarczej, rejestracji firm, rejestrach dłużników, RODO i inne, wiedzieć, gdzie mogę szukać informacji i potrafić sprawdzać ich wiarygodność. Muszę też wiedzieć, jakie dane mogę wykorzystywać w moich raportach, żeby nie narazić się na oskarżenie o szpiegostwo gospodarcze. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • sumienność,
  • odpowiedzialność,
  • dyskrecja,
  • opanowanie,
  • spostrzegawczość,
  • kreatywność,
  • samodzielność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach z różnych branż lub otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.