Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Operator maszyn podwodnych

Steruję pracą podwodnych maszyn roboczych. Wykonują prace zbyt niebezpieczne dla człowieka ze względu na głębokość, duże ciśnienie lub inne zagrożenia, takie jak słaba widoczność, skażenie lub zanieczyszczenie.

Operator maszyn podwodnych

Steruję pracą podwodnych maszyn roboczych. Wykonują prace zbyt niebezpieczne dla człowieka ze względu na głębokość, duże ciśnienie lub inne zagrożenia, takie jak słaba widoczność, skażenie lub zanieczyszczenie.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy podwodne maszyny robocze wykonują swoje zadania sprawnie i dokładnie, my zyskujemy nowe światłowody umożliwiające błyskawiczną łączność, podmorskie odwierty ropy i gazu, rurociągi przesyłowe, stacje elektrowni pływowych i wiatrowych, a dane zbierane przez czujniki ROVów pomagają nam poznawać tajemnice morskiego świata.

Czym się zajmuję?

Jako operator podwodnych maszyn roboczych obsługuję pojazdy typu ROV - Remotely Operated Vehicles, czyli zdalnie sterowane, bezzałogowe pojazdy głębinowe, wyposażone w reflektory, manipulatory, sonary, czujniki, kamery – w zależności od wykonywanych zadań. Moi podopieczni potrafią pracować na różnej głębokości i wykonywać rozmaite działania. Są używane do badania dna morskiego, montowania podwodnych instalacji i rurociągów oraz monitorowania ich stanu technicznego, w archeologii podwodnej szukają wraków statków i śladów zatopionych miast, służą też do badania fauny i flory oceanicznej. Wykonują prace, których człowiek nie jest w stanie wykonać pod wodą ze względu na głębokość, duże ciśnienie lub inne zagrożenia, takie jak słaba widoczność, skażenie lub zanieczyszczenie. 


Są też wsparciem dla nurków: monitorują efekty ich pracy, zbierają dane o głębokości, czasie pracy czy przejrzystości wody. ROVy są połączone z bazą naziemną lub statkiem-bazą za pomocą światłowodu, który służy do utrzymywania łączności przesyłu danych i sterowania. Zasilanie zapewniają im baterie litowo-jonowe lub akumulatory. Na początku zapoznaję się z planem prac, poznaję miejsce, gdzie będzie pracować maszyna, jak długo i na jakiej głębokości ma przebywać pod wodą i co konkretnie ma zrobić. Jeśli ma być sterowana ze statku-bazy, uczestniczę w jego rejsie i wodowaniu sprzętu. Wcześniej oczywiście sprawdzam jego sprawność, bo poszczególne systemy muszą działać bez zarzutu, głęboko pod wodą nie da się niczego poprawić. 


Co powinienem umieć?

Muszę znać się na budowie pojazdów, które obsługuję, potrafić odczytywać informacje zawarte w dokumentacji technicznej no i mieć zdolności do majsterkowania, bo czasem muszę własnoręcznie dokręcić obluzowaną śrubkę, podłączyć wężyk lub usunąć inną usterkę. 


Ważna jest też wiedza z informatyki, bo muszę posługiwać się specjalistycznymi programami służącymi do sterowania podwodnymi maszynami, kontrolowania ich stanu technicznego i warunków panujących pod wodą, oraz do gromadzenia danych, przesyłanych przez liczne czujniki. Te informacje pozwalają nam poszerzać wiedzę o morskich ekosystemach i budowie geologicznej naszej planety. 
W mojej pracy niezbędna jest znajomość ukształtowania dna morskiego w miejscu, w którym pracują obsługiwane przeze mnie maszyny, a także czynników geologicznych, które na nie wpływają. Dzięki temu wiem, gdzie są niebezpieczne szczeliny albo uskoki, czy występują podwodne prądy albo kominy hydrotermalne, jaka pogoda panuje tam w różnych porach roku, kiedy można spodziewać się sztormów, czy gwałtownych wiatrów.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • opanowanie,
  • spostrzegawczość,
  • dokładność,
  • odporność na stres,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się prowadzeniem prac podwodnych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.