Mapa Karier v 4.0.0

Zakręcona biografia

Autor: Zespół Mapy Karier; Ostatnia aktualizacja: 07.03.2023

Życie pisze najróżniejsze scenariusze. Czy jesteście na nie gotowi? Zakręcona biografia to pomysł na zajęcia, dzięki któremu uczniowie spojrzą na karierę zawodową z zupełnie nowej perspektywy.

picture

Ten pomysł na lekcję możesz również pobrać w formacie PDF tutaj.

Etap edukacyjny

 • klasy VII-VIII szkoły podstawowej;
 • szkoły ponadpodstawowe.

Cel zajęć

 • Uczeń myśli elastycznie o przyszłej karierze zawodowej.

Realizowany punkt z rozporządzenia o doradztwie zawodowym z 2019 r. (kl. VII-VIII szkoły podstawowej)

Uczeń:

 • określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych (1.1);
 • wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania (2.1).

Realizowany punkt z rozporządzenia o doradztwie zawodowym z 2019 r. (liceum, technikum, szkoła branżowa 1 st.)

Uczeń:

 • określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych (1.3);
 • analizuje informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach ich uzyskiwania w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych (2.1 w liceum).

Sprzęt i materiały

 • przynajmniej jedno urządzenia z dostępem do Internetu na trójkę uczniów.

Zajęcia krok po kroku

Czy znacie…?

Zainicjuj rozmowę w klasie. Czy uczniowie znają osoby (wśród rodziny, znajomych lub z mediów), które:

 • wykonują więcej niż jeden zawód?
 • zmieniły swoją ścieżkę kariery?
 • wykonują pracę niezgodną z wykształceniem?

Tworzymy zakręconą biografię

Podziel klasę na trzyosobowe zespoły. Każda grupa losuje, za pomocą kostki w Mapie Karier (znajdziesz ją na górze strony w zakładce Ścieżki kariery), trzy zawody. Zadaniem zespołów jestwymyślenie skróconej biografii osoby, która w ciągu swojego życia wykonywała je wszystkie (w dowolnej kolejności), oraz uzasadnienie kolejnych zmian ścieżki kariery.

Do stworzenia historii uczniowie mogą wykorzystać opisy zawodów z Mapy Karier oraz inne zasoby dostępne w Internecie. Zachęć uczniów do nadania imion bohaterom biografii.

Jeśli pracujesz z uczniami w technikum lub szkole branżowej, możecie ustalić wspólny zawód startowy - ten, w którym kształcą się Twoi uczniowie. 

UWAGA! Niektóre zawody może być trudno wiarygodnie połączyć z innymi. Na przykład zawodu pilota czy sędziego nie można się szybko nauczyć, a zdobywanie doświadczenia wymaga wielu lat pracy. Jeżeli wszystkie wylosowane zawody mają bardzo długie ścieżki kształcenia, pozwól uczniom losować ponownie, tak żeby przynajmniej jeden zawód miał krótką ścieżkę.

Po zakończeniu pracy grupowej poproś każdy zespół o krótką prezentację swojej opowieści.

Zapiszcie na tablicy wszystkie powody zmiany ścieżki kariery, które pojawiły się w historiach uczniów. Jak wiele powodów wymieniliście? Policzcie.

Poniżej znajdziesz różne powody zmiany pracy, które mogą uzupełnić Waszą listę:

Podsumujcie ćwiczenie:

 • Czy wymyślone historie są prawdopodobne i mogłyby się zdarzyć naprawdę?
 • Jakie jeszcze inne okoliczności (niż wypisane przez Was na tablicy) mogą skłonić ludzi do zmiany zawodu?
 • Jakie kompetencje są pomocne przy zmianie kariery zawodowej?

Co mówią badania rynku pracy?

Przedstaw uczniom wyniki badań wskazujące na to, że zakręcone biografie to codzienność coraz większej liczby Polaków.Raporty Randstad pokazują, że w ciągu jednego półrocza pracę zmienia około 20% Polaków, co związane jest przede wszystkim z chęcią rozwoju zawodowego oraz otrzymania wyższych zarobków.

Mimo że nie zawsze są to radykalne zmiany zawodu (część osób zmienia jedynie pracodawców), jest coraz więcej osób, które biorą pod uwagę całkowite przebranżowienie.

Jeżeli chcecie się zainspirować i przeczytać o przykładach osób, które radykalnie zmieniły swoją ścieżkę, przeczytajcie artykuł serwisu InnPoland „Oni zmienili swoje życie zawodowe po 30-tce”.

Mój plan A, B, C, D

Poproś uczniów o wybranie z Mapy Karier jednego zawodu, który im się podoba i który mogliby wykonywać w przyszłości. Następnie poproś ich o wyobrażenie sobie, że z jakiegoś powodu muszą się przebranżowić i zmienić zajęcie, np. z powodów zdrowotnych lub rodzinnych. Poproś uczniów, aby porozmawiali w parach o tym, jaki będzie ich plan A, B, C, D? Jakie inne zawody mogą wybrać? Co pomoże im w łatwiejszym przebranżowieniu?

Stan zdrowia to ważne kryterium wyboru wykonywanej pracy. Już na etapie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, w momencie wyboru szkoły ponadpodstawowej, konieczna jest uważna analiza swojego zdrowia. Trzeba rozważyć posiadane przeciwwskazania (ale także predyspozycje), bo szkoły branżowe i techniczne wymagają zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zdrowie i kondycja psychofizyczna naszego organizmu podlega zmianom przez całe życie. Zachęć uczniów do zastanowienia się nad tym, jak różne sytuacje zdrowotne mogą wpłynąć na zarządzanie swoją karierą. Poproś ich, by w „zakręconych biografiach” wymyślanych podczas tych zajęć, wzięli pod uwagę sytuacje takie jak: choroba lub wypadek, ale też poprawienie stanu zdrowia np. w wyniku dobrania leku lub wynalezienia narzędzia, które umożliwia inne wykonywanie danej czynności zawodowej itp. W rozmowach na ten temat zachowaj uważność i delikatność (na tyle, na ile jest to możliwe), bo nie zawsze znasz sytuację zdrowotną uczniów i ich najbliższych. Nie unikaj jednak poruszania tych kwestii, bo choć mogą być trudne, są też bardzo istotne w planowaniu i zarządzaniu rozwojem zawodowym.

Podsumowanie

Podsumujcie zajęcia:

 • Dlaczego warto być elastycznym na rynku pracy?
 • Jak przygotować się do potencjalnej zmiany zawodu w przyszłości?
 • Czy zawirowania życiowe można postrzegać jako szansę, a nie problem?

Jeśli przeprowadziłaś/eś zajęcia na podstawie tego pomysłu na lekcję, będziemy wdzięczni za wypełnienia anonimowego formularza feedbacku. Dzięki Twojej opinii bedziemy mogli ulepszać nasze obecne i kolejne scenariusze zajęć. Dziękujemy!

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas na adres kontakt@mapakarier.org.

Inne pomysły na lekcje, które mogą Ci się spodobać:

Miękkie lądowanie Twoich uczniów? Kompetencje miękkie!

Kotwice mojej kariery

Gra: Czym się zajmuje?Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.